Українська мова 3 клас Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

Мета: повторити правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими; розвивати орфографічну пильність; виховувати охайність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 204, с. 90)

— Прочитайте пари слів.

— Поясніть написання сумнівних букв у словах.

2. Каліграфічна хвилинка

О о Оо Ось ом оя ов

Ознака орден одинадцять

Одна бджола мало меду наносить.

— Поділіть слова на склади; запишіть звукову модель слова бджола.

3. Словникова робота

Гра «Будь уважним»

— Відшукайте правильно написане слово.

Директо, деректор, дирехтор.

Черемуха, черемха, чиремха.

Очеред, очірет, очерет.

Комп’ютер, компьютер, комп’ютр.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо правопис слів із дзвінкими приголос-ними в кінці та середині слів перед глухими.

IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Мовні дослідження (вправа 205, с. 90–91)

— Прочитайте. Знайдіть слова, в яких приголосні вимовляються не так, як позначені на письмі.

— Запишіть ці слова в стовпчик, а через риску допишіть перевірні до них.

2. Робота в групах (вправа 206, с. 91)

— Прочитайте народні прикмети, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні, позначені виділеними буквами.

— Випишіть слова із дзвінкими приголосними в кінці слова і в кінці складу. Переконайтеся, що всі учні вашої групи правильно вимовляють виписані слова. Покажіть це перед класом.

3. Списування (вправа 207, с. 91)

— Прочитайте і спишіть. Поясніть, яку букву писатимете. Доведіть свої міркування добором спільнокореневих слів.

4. Робота за малюнками (вправа 208, с. 91)

— Розгляньте малюнки. Складіть за ними казку і запишіть.

— Який можна дібрати заголовок? За яким малюнком складете зачин? основну частину? кінцівку?

Фізкультхвилинка 

Із-за парт всі миттю встали, 

Гарно спинки підрівняли. 

Вгору тягнимось усі, 

Мов трава в дрібній росі. 

Потім легко всі присіли, 

Наче ноги заболіли. 

Потім встали, руки в боки 

І зробили два підскоки. 

Каблучками цок-цок. 

І продовжим знов урок. 

5. Робота за картками 

— Спишіть прислів’я, вставляючи пропущені букви. 

Червона ягі..ка, але на смак гірка. 

Ло..ка дьо..тю зіпсує бочку меду. 

6. Пояснювальний диктант 

Берізка красива у різні пори року. Узимку берізки у лісі схожі на снігурок у білих шубках. Берізка людину ще лікує своїми бруньками. 

V. Підсумок уроку 

— Що повторили на уроці? 

— Як вимовляються дзвінкі приголосні перед глухими? Наведіть при-клади. 

— Як вимовляються глухі приголосні перед дзвінкими? Наведіть при-клади. 

— Як перевірити написання слів із сумнівними приголосними? Наведіть приклади. 

VІ. Домашнє завдання 

Вправа 209, с. 92.