Українська мова 3 клас Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

 Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

Мета: вчити учнів правильно вимовляти дзвінкі приголосні звуки у кінці слова і складу перед глухими, користуватися правилом перевірки написання слів із сумнівними приголосними, що піддаються асиміляції; розвивати мовлення; виховувати патріотичні почуття.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань 

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вимову й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Творче списування (вправа 198, с. 88)

— Спишіть речення, розкриваючи дужки.

— Прочитайте записані речення, чітко вимовляючи у змінених словах дзвінкі приголосні.

— В останньому реченні встановіть зв’язок між усіма членами.

2. Доповнення речень (вправа 199, с. 88)

— Доповніть речення словами, протилежними за значенням до виділених. Запишіть.

— Прочитайте записані речення. Назвіть дзвінкі приголосні у дібраних словах.

3. Робота над віршем (вправа 200, с. 88–89)

— Прочитайте вірш, виразно вимовляючи приголосні звуки у виділених словах.

— Випишіть виділені слова. Підкресліть у них букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

4. Робота в парах

Хвилинка спілкування

— Продовжіть розмову за темою «Домашні улюбленці».

5. Вправляння у вимові і написанні слів

1) Вправа 201, с. 89.

— Зверніть увагу на вимову глухих приголосних перед дзвінкими в по-даних словах.

— Спишіть слова і запам’ятайте їх написання. Зі словами просьба і вокзал складіть і запишіть речення.

Словникова робота

Молотьба — обмолот, виділення насіння (або плодів) з колосів, мітелок, кошиків, бобів, голівок, качанів рослин. Одна з основних операцій прибирання зернових й інших сільськогосподарських культур. Молотьбу проводять комбайнами і молотарками. 

2) Вправа 202, с. 90. 

— Прочитайте. Зверніть увагу, як вимовляються дзвінкі приголосні перед глухими в поданих словах. 

— Спишіть слова і складіть з ними речення (усно). 

6. Робота над прислів’ями (вправа 203, с. 90) 

— Прочитайте прислів’я. Поясніть, як ви їх розумієте. 

— У виділених словах знайдіть звуки, що вимовляються не так, як позначаються на письмі. 

— Як вимовляються дзвінкі приголосні в кінці слів і складів у інших словах поданих прислів’їв? 

— Запам’ятайте! В українській мові дзвінкі приголосні в кінці слів і складів вимовляються дзвінко. 

Якщо виникає сумнів, яку букву писати, то слід змінити слово чи дібрати таке споріднене, щоб після невиразного приголосного був голосний, наприклад: гриб — грибок, дуб — дубок. 

Звук [ґ] перед глухим приголосним вимовляється як [х]. 

Всi дзвiнкi у рiднiй мовi 

Вимовляй ти дзвiнко в словi, 

Лише одне запам’ятай: 

Завжди глухо вимовляй 

Дзвiнкий г в серединi 

Слiв, що тут наведенi: 

Легко, кiгтi, нiгтi, вогкий. 

Фізкультхвилинка 

7. Робота в парах 

— Додавши дзвінкі приголосні, утворіть нові слова від поданих. 

Коса (р), рука(в), буква(р), вір(звір), лин(млин). 

— Додавши глухі приголосні, утворіть нові слова від поданих. 

Чума(к), коза(к), буря(к), трава(страва), мак(смак), лан(план), лід(плід), порт(спорт). 

— Доберіть слова, протилежні за значенням до поданих, правильно вимовляйте звуки. 

Широкий — ... (вузький) 

далекий — ... (близький) 

дешевий — ... (дорогий) 

V. Підсумок уроку 

— Що вивчали на уроці? 

— Що для вас було новим? 

— Як вимовляються дзвінкі приголосні звуки у кінці слова і складу? Наведіть приклади. 

VІ. Домашнє завдання 

Вправа 204, с. 90.