Українська мова 3 клас Аналіз перевірної роботи. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

 Аналіз перевірної роботи. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Мета: поглибити уявлення школярів про дзвінкі і глухі приголосні звуки; розвивати навички розрізняти глухі і дзвінкі приголосні; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Аналіз контрольної роботи

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 189, с. 84)

— Прочитайте народні прикмети. Які пропущені букви вставили?

— Які перевірні слова дібрали?

— Які інші народні прикмети, пов’язані з явищами природи, ви знаєте? Розкажіть.

Грім гримить — хліб буде родить.

Як у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі.

Якщо сніг гне гілля, врожай буде рясний.

3. Каліграфічна хвилинка

М м Мм Мо ом ор оп во

Медаль гумка ім’я

Моє тобі побажання — будь людиною.

— Визначте наголос у словах; запишіть звукову модель слова людиною.

4. Словниковий диктант

— Запишіть слова, опис яких подається, поставте наголос.

Плід цього дерева оранжевого кольору з крупною кісточкою. (Абрикос)

Вічнозелене плодове цитрусове дерево, яке росте на півдні, плід його запашний і соковитий жовтогарячого кольору. (Апельсин)

Безбарвна легкозаймиста горюча рідина, яку добувають з нафти, застосовується як моторне паливо, розчинник. (Бензин)

Велика одногорба або двогорба тварина, мешкає в пустелях і сухих степах. (Верблюд)

Дев’ятий місяць року. (Вересень)

Особа, яка виявляє відвагу, хоробрість і самовідданість у бою чи у праці. (Герой)

Лінія перетину неба і земної поверхні. (Горизонт)

Письмова робота, вправа для засвоєння або перевірки грамотності, яка полягає в записуванні тексту, що диктується. (Диктант)

Частина одягу у вигляді вшитої до нього торбинки для дрібних речей, грошей. (Кишеня)

Міська швидкісна електрична залізниця, що проходить переважно під землею в тунелях. (Метро)

Вид мистецтва, що відображає життя у сценічній дії, здійснюваній акторами перед глядачами. (Театр)

— Як перевірити написання слів із ненаголошеними голосними, які не перевіряються наголосом?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вимову слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. 

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота в групах (вправа 190, с. 84–85)

— Вимовте приголосні звуки, позначені поданими буквами та буквосполученнями. Поспостерігайте за вимовою.

— Які з цих звуків вимовляються зовсім без голосу, тільки з шумом? А під час вимови яких чуємо і голос?

— Пригадайте! Коли вимовляємо дзвінкі приголосні звуки, чуємо голос і шум, а коли вимовляємо глухі, то чуємо тільки шум.

— Розгляньте таблицю (с. 85). Пригадайте вивчене про парні дзвінкі й глухі приголосні та про ті, що не мають пар.

— Назвіть парні дзвінкі й глухі приголосні.

— Назвіть дзвінкі приголосні, що не мають пар.

— Назвіть глухі приголосні, що не мають пар.

2. Усне виконання вправи 191 (с. 85)

— Прочитайте виразно слова.

— Скажіть, які з виділених букв позначають дзвінкі, а які — глухі приголосні звуки.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

— Прочитайте заголовок тексту. Про кого йтиметься в тексті?

— В один рядок за зразком на с. 86 випишіть з тексту кілька слів, у яких приголосні звуки тільки дзвінкі, а в другий — у яких усі приголосні глухі.

— Розберіть за членами виділене речення.

— Зверніть увагу! В українській мові дзвінких приголосних більше, ніж глухих. І в словах дзвінкі звуки трапляються частіше. Цим і пояснюється милозвучність, краса нашої мови.

Гра «Закінчи слово»

Учитель читає речення, не називаючи кінцевого звука останнього слова, а діти хором називають його і піднімають картку з відповідною буквою.

Виріс в лісі білий гри.. (б).

Петро хворий на гри.. (п).

У собаки гострий зу.. (б).

На обід в нас буде су.. (п).

В цього міста давній гер.. (б).

Є в Марійки гострий сер.. (п).

Хлопці наловили ри.. (б).

Насадили в парку ли.. (п).

У траві сховався ву.. (ж).

Розлили по столу ту.. (ш).

Я піду гуляти те.. (ж).

Нащо ти свій зошит мне.. (ш).

Скільки у дворі калю.. (ж).

Сірників, малий, не ру.. (ш).

Ми підем влітку на пля.. (ж).

Хлопці, м’ячик цей не ва.. (ш).

VІ. Підсумок уроку

— Що вивчали на уроці?

— Як називаються звуки, які вимовляються без голосу, тільки з шумом? (Глухі)

— Наведіть приклади.

— Якщо чуємо і голос, і шум, то такі звуки називаються... (дзвінкі).

— Наведіть приклади.

— Чому українська мова така мелодійна? (Більше дзвінких приголосних звуків.)

— Назвіть парні дзвінкі й глухі приголосні.

— Назвіть приголосні, що не мають пар.

VІІ. Домашнє завдання

Вправа 193, с. 86.