Українська мова 3 клас Контроль та оцінювання знань за темами «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова»

Контроль та оцінювання знань за темами «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова»

Мета: перевірити мовні знання учнів за темами «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова»; розвивати писемне мовлення; виховувати охайність, культуру оформлення письмових робіт.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, мети уроку

ІІІ. Виконання тестових завдань

1 варіант

1. Визнач тип речення.

Як гарно у весняному лісі!

а) Розповідне, не окличне;

б) розповідне, окличне;

в) спонукальне, окличне.

2. Знайди словосполучення, у якому слово золотий ужите у переносному значенні.

а) Золоті руки;

б) золота обручка;

в) золотий годинник.

3. Познач групу спільнокореневих слів.

а) Маленький, малюк, малюнок;

б) море, моряк, морський;

в) малина, мальовничий, маляр.

4. До поданих слів добери перевірні слова. Устав пропущені букви.

Ст..мніло —

л..сточок —

кн..жковий —

ш..поче —

5. Випиши з тексту слова з пропущеними буквами. Устав потрібні літери. Добери перевірні слова.

Стояло тихе предв..чір’я. Ми йшли й м..лувалися осіннім лісом. А він поринув в урочисту тишу. Сонце яскраво освітлювало в..ршечки д..рев. Їхнє в..рховіття здавалось золотавим. Особливо вабили зір клени. Ген в..днілися кущі глоду. Важкі ґрона зв..сали до з..млі. (За І. Кирієм)

6. Добери і запиши 5–6 слів, правопис яких потрібно перевіряти за словником.

2 варіант

1. Визнач тип речення.

Діти, бережіть пам’ять про свій рід!

а) Спонукальне, не окличне;

б) спонукальне, окличне;

в) розповідне, окличне.

2. Знайди словосполучення, у якому слово срібний ужите в переносному значенні.

а) Срібний голос;

б) срібна ложка;

в) срібний браслет. 

3. Познач групу спільнокореневих слів. 

а) Сіль, солонка, сільський; 

б) спів, співаночка, співати; 

в) хвилина, хвиля, хвилюватися. 

4. До поданих слів добери перевірні слова. Устав пропущені букви. 

В..снянка — 

в..шневий — 

л..генький — 

д..рев’яний — 

5. Випиши слова з пропущеними буквами. Устав потрібні літери. Добери перевірні слова. 

Яринка зуп..нилася на ґанку. Ст..жина губилась у траві. Трава була вси-пана росою. А в кожній росиці відбивалося сонце, яке вес..ло виз..рало з-за вишні й підморгувало дівчинці. На городі розквітли в..ликі соняшники. Вони пов..ртали за сонцем свої пишні голови. (За Л. Письменною) 

6. Добери і запиши 5–6 слів, правопис яких потрібно перевіряти за словником. 

IV. Підсумок уроку 

— Чи складними для вас були завдання перевірної роботи? 

— Яке завдання було найцікавішим?