Українська мова 3 клас Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом

Мета: вчити учнів користуватися орфографічним словником для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях, що не перевіряються наголосом; збагачувати словниковий запас; розвивати зв’язне мовлення; виховувати культуру мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань (див. додаток на с. 70)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вивчати вимову і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях, що не перевіряються наголосом, працюватимемо з орфографічним словником.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Мовні дослідження (вправа 184, с. 82)

— Прочитайте слова. Чи можна в цих словах перевірити ненаголошені [е], [и] наголосом?

Запам’ятайте! Правопис багатьох слів із ненаголошеними [е], [и] у корені не можна перевірити наголосом. Наприклад: орден, герой, директор. Такі слова називають словниковими. Їх правильне написання перевіряють за орфографічним словником і запам’ятовують.

2. Робота з орфографічним словником

Але є слова, що в них

Написання голосних

Через наголос бува

Перевірить неможливо,

А тому такі слова

Пам’ятати нам важливо.

Я включаю їх у вірш:

Це, наприклад, керувати,

Це — легенда і чекати,

Це — левада і леміш.

Д. Білоус

Ну ж бо спробуйте, малята,

В словнику слова шукати!

Ап..льсин, к..шеня, абр..кос, пш..ниця, оч..рет, хв..лина, д..ректор.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота за малюнками (вправа 185, с. 82)

— Розгляньте малюнки і запишіть назви зображених на них предметів.

— Перевірте за орфографічним словником написання цих слів.

— Поставте наголоси. Підкресліть букви, які позначають ненаголошені [е], [и].

Словникова робота

Бетон — будівельний матеріал, виготовлений із суміші твердих матеріалів (піску, щебеню, глини та ін.) і цементу.

Очерет — болотяна трав’яниста рослина з високим стеблом і розлогою пірамідальною волоттю.

Черемха — кущ або дерево, квітки білі, запашні, зібрані в китиці; росте у листяних лісах на берегах водойм.

Абрикос — дерево і його плід оранжевого кольору з крупною кісточкою. 

Апельсин — вічнозелене південне плодове цитрусове дерево, помаранча, і запашний, соковитий плід цього дерева.

2. Утворення словосполучень (вправа 186, с. 83)

— Прочитайте. До слів лівого стовпчика доберіть слова з правого і запишіть утворені словосполучення.

— Із двома словосполученнями (за вибором) складіть і запишіть речення.

Словникова робота

Горизонт — лінія перетину неба і земної поверхні, небокрай, виднокруг, обрій.

Пшениця — злакова рослина, із зерна якої виробляють біле борошно, крупу.

Пиріг — печений виріб із тіста з начинкою (яблучний, ароматний, свіжий, рум’яний, смачний).

Апетит — бажання їсти, охота до їди.

— Коли так кажуть: «вовчий апетит»? (Дуже гарний апетит.)

3. Списування (вправа 187, с. 83)

— Спишіть словосполучення. Перевіряйте за орфографічним словником написання слів із пропущеними буквами.

— Правильно вимовляйте і пишіть:

кишеня ретельно керувати верблюд

килим метал квиток криниця

кермо велосипед

 

4. Гра «Е чи И?» (вправа 187, с. 83)

— Прочитайте слова. Поміркуйте, чи можна перевірити написання в них пропущених букв наголосом. Спишіть.

Пам’ятайте! Правильно писати ці та інші слова допоможе орфографічний словник.

— Зі словами ремонт і ретельно складіть і запишіть одне речення. (Робочі ретельно виконали ремонт.)

Словникова робота

Директор — керівник підприємства, організації, навчального закладу.

Депутат:

1) Член органу державної влади, обраний виборцями.

2) Обрана або визначена особа, уповноважена для виконання певного доручення.

Президент:

1) Вибраний голова, керівник установи, організації, товариства.

2) У багатьох країнах — обраний на певний термін голова держави.

Колектив — група, сукупність людей, що працюють в одній організації (підприємстві, установі). У широкому розумінні — люди, об’єднані загальними ідеями, інтересами.

VІ. Підсумок уроку

— Що вивчали на уроці?

— Що для вас було новим?

— Який вид роботи ви навчилися сьогодні виконувати?

— Які слова називають словниковими?

— Які нові слова ви сьогодні запам’ятали?

VІІ. Домашнє завдання

Вправа 189, с. 84.