Українська мова 3 клас Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях

Мета: вчити учнів правильно вимовляти і писати слова з ненаголошеними [е] та [и] в коренях; розвивати правильну літературну вимову слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях; виховувати бережливе ставлення до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 173, с. 77)

Вправа 173

— Прочитайте спільнокореневі слова, в корені яких відбувається чергування приголосних звуків.

— Прочитайте складені речення.

2. Каліграфічна хвилинка

и ин им ил ри ди

Диктант дитина диван

З рідної хати починається для мене Батьківщина.

— Поясніть уживання великої букви; визначте кількість звуків і букв у словах рідної, Батьківщина.

3. Словникова робота

Гра «Знайди “зайве” слово»

Київ, Україна, український, Батьківщина. (Батьківщина)

— Запишіть слова земля, озерце, джерельце, водичка, зозуля, урожай.

— Розставте наголоси. Назвіть у словах наголошений склад. Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як позначаються на письмі звуки [е], [и] у ненаголошених складах.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота в групах (вправа 174, с. 78)

— Прочитайте словосполучення. Порівняйте вимову голосних звуків у виділених коренях.

— Як вимовляємо голосні звуки в наголошених складах?

— Повчіться правильно вимовляти слова з ненаголошеними [еи], [ие]. Пригадайте правило про вимову цих ненаголошених голосних, вивчене в 2-му класі. (Ненаголошені звуки [е], [и] вимовляються невиразно. Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до [и], а [и] — до [е]. Наприклад: [лиесток], [озеиро].) Покажіть своє вміння перед класом.

2. Робота над віршем (вправа 175, с. 78)

— Прочитайте виразно вірш. Правильно вимовляйте виділені слова. Зверніть увагу, що ненаголошений голосний [е] у вимові наближається до [и], а ненаголошений [и] — до [е].

— Спишіть. У виділених словах поставте наголоси, підкресліть букви, що позначають ненаголошені звуки [е], [и]. 

— Запам’ятайте! Під час письма слова з ненаголошеними [е], [и] потрібно перевіряти наголосом. Щоб знати, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі кореня, слід змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Наприклад: земля — землі, життя — жити. 

Фізкультхвилинка 

Щось стомилась наша спинка 

І затерпли пальці. 

Встанем, друзі, на хвилинку, 

Скачем на скакалці. 

Присідаєм і встаємо, 

Пальцям працю ми даємо: 

В кулачок і з кулачка, 

Щоб була рука гнучка. 

Трохи шию розім’яли 

І за парти посідали. 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Вправляння у добиранні перевірних слів (вправа 176, с. 79) 

— До поданих слів доберіть спільнокореневі так, щоб ненаголошені [е], [и] стали наголошеними. Запишіть слова парами. Корені позначте. Поставте наголоси. 

2. Гра «Заміна» (вправа 177, с. 79) 

— Змініть словосполучення так, щоб голосні в коренях виділених слів стали наголошеними. Запишіть за зразком, вставляючи пропущені букви. 

VІ. Підсумок уроку 

— Як вимовляється звук [е] в ненаголошеному складі? 

— Як вимовляється звук [и] в ненаголошеному складі? 

— Як дізнатися, яку букву (е чи и) потрібно написати в ненаголошеному складі кореня слова? 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 178, с. 79–80.