Українська мова 3 клас Чергування приголосних [г], [к], [х] із[ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]

 Чергування приголосних [г], [к], [х] із[ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]

Мета: ознайомити учнів із чергуванням приголосних звуків у коренях спільнокореневих слів; виробляти вміння змінювати приголосні звуки при змінюванні слів, правильно вживати і вимовляти слова; розвивати зв’язне мовлення; виховувати пізнавальний інтерес.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 168, с. 76)

— Прочитайте добрані до поданих слів споріднені. Назвіть у них основу і корінь. Які ще частини основи є в цих словах?

2. Каліграфічна хвилинка

З з Зз Зе за зн рз вз

Завдання загадка зозуля

Згода дім будує, а незгода руйнує.

— Підкресліть слова з буквами, що позначають м’які приголосні звуки; запишіть звукову модель слова руйнує.

3. Словникова робота

Гра «Знайди склад»

ве...сень ву...ця ди...на ка...дар

(Вересень, вулиця, дивина, календар)

4. Гра «Зміни!»

— Поставте слова, подані у дужках, у потрібну форму. Підкресліть букви, що чергуються.

Дерев’яний (столи) —

Сильний (болі) —

Гострий (роги) —

Гарна (речі) —

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що в українській мові при утворенні і змінюванні слів може відбуватися чергування приголосних звуків, тобто заміна одних звуків іншими.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Мовні дослідження (вправа 169, с. 76)

— Прочитайте слова. Які звуки чергуються в коренях? Якими буквами вони позначені?

— Запам’ятайте! У корені слів чергуються приголосні звуки: [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’, [с’]. Наприклад: нога — ніжка — (на) нозі, рука — ручка — (на) руці, вухо — вушко — (у) вусі.

Чергування не змiнює значення слiв, їх загальний змiст зберiгається. Чергуватися звуки можуть лише у коренях.

2. Первинне закріплення (вправа 170, с. 76)

— Прочитайте прислів’я. Якою темою вони об’єднані? 

— Спишіть, підкресліть спільнокореневі слова. Позначте у них корінь. Назвіть звуки, які чергуються. 

Фізкультхвилинка 

Встаньте, діти, посміхніться, 

Землі нашій уклоніться 

За щасливий день вчорашній. 

Всі до сонця потягніться, 

Вліво, вправо нахиліться, 

Веретенцем покрутіться. 

Раз присядьте, два присядьте 

І за парти тихо сядьте. 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Вибіркове списування (вправа 171, с. 76–77) 

— Прочитайте. Випишіть з вірша слова, споріднені зі словами мурахи, вага. Позначте у них корінь. Підкресліть букви, що позначають звуки, які чергуються. 

— Накресліть схему виділеного речення. Назвіть за поданою схемою звуки у слові бджоли. 

2. Вправляння у змінюванні слів (вправа 172, с. 77) 

— Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова. Змініть їх або доберіть до них спільнокореневі так, щоб відбулося чергування звуків у коренях. 

3. Робота в парах 

— Змініть подані слова так, щоб у корені відбулося чергування приголосних звуків. 

Дорога, щука, берег, рука, книга, муха, кожух, подяка, нога, горіх, поріг, урок. 

VІ. Підсумок уроку 

— Що вивчали на уроці? 

— Що для вас було новим? 

— Для чого потрібно вивчати чергування голосних та приголосних у корені слів? 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 173, с. 77.