Українська мова 3 клас Чергування голосних [о], [е] з[і] у коренях слів

 Чергування голосних [о], [е] з[і] у коренях слів

Мета: формувати уявлення учнів про те, що в одному й тому самому корені голосні звуки можуть змінюватися (чергуватися) при змінюванні слів або добиранні споріднених; розвивати вміння зіставляти, узагальнювати; розвивати зв’язне мовлення; виховувати доброзичливість.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 163, с. 74)

— Прочитайте речення. Чи є спільнокореневими виділені слова? Що спільного в значенні всіх цих слів? Які інші спільнокореневі слова можна дібрати до цих слів?

Рід — родина, родинне, рідний, рідненька, споріднені, поріднилися.

— Назвіть синоніми до слова архітектор.

2. Каліграфічна хвилинка

Ж ж Жж дж лж жв

Журавель жайворонок джміль

З ранку до вечора на пасіці дзвенить бджолина музика.

— Установіть зв’язок слів у реченні; визначте кількість звуків і букв у словах дзвенить, бджолина.

3. Словникова робота

Гра «Збери склади»

[ди] [ти] [на] [тел] [дя] [дар] [ка] [лен] [во] [чер] [ний]

(Дитина, дятел, календар, червоний)

4. Робота над загадками «Частини основи» 

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми прослідкуємо за зміною (чергуванням) голосних у коренях слів, ви навчитеся розпізнавати однакові корені зі зміною звуків.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Мовні дослідження (вправа 164, с. 74)

— Прочитайте слова. Зверніть увагу на зміну голосних звуків у коренях слів.

— Запам’ятайте! У коренях слів можуть чергуватися звуки [о] та [е] з [і]: ножі — ніж, осені — осінь.

— У якому складі (закритому чи відкритому) написано і? У якому складі (закритому чи відкритому) пишемо о та е?

— Зробіть висновок.

Висновок. У багатьох словах в українській мові о, е чергуються з і: у відкритих складах виступає о, е, у закритих — і.

В переливах слів ми раді

Відтінити тут одне:

Там де І в закритім складі,

У відкритім — О та Е.

У закритім складі кінь,

У відкритому — коня.

У закритім складі шість,

У відкритому — шести.

Не кінець тут прикладам —

Ще раз вам викладем:

Лебідь — лебедя; обід — обода,

Невід — невода, чобіт — чобота... 

Поміркуй над цим, прикинь — 

Не поїдем навмання. 

У закритім складі гість, 

У відкритім — гостя жди.

А є й виняток! 

Хобот — хобота. 

Й ще сучасніший: 

Робот — робота.

Д. Білоус 

 

2. Вправляння у змінюванні слів (вправа 165, с. 75) 

— Змініть слова так, щоб змінився голосний звук у корені. 

— Побудуйте словосполучення з кожною парою слів. Запишіть за зразком. 

Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Робота над віршем (вправа 166, с. 75) 

— Прочитайте вірш. Поміркуйте, чому він так названий. 

— Доберіть споріднені слова до слова бабуся. 

Бабуся — бабусенька, бабусечка, бабуня, бабусечка. 

— Зверніть увагу на виділені слова. Змініть усно ці слова так, щоб голосний звук у них змінився. 

2. Вибіркове списування (вправа 167, с. 75) 

— Прочитайте. Випишіть з тексту спільнокореневі слова, в яких змінюється голосний у корені. 

— Усно зробіть звуко-буквений аналіз слова дзвонить. 

3. Робота в парах 

1) Доповніть словосполучення формою слова, що означає один предмет. 

Навчальні речі — навчальна... 

круторогі воли — круторогий... 

дерев’яні столи — дерев’яний... 

кухонні ножі — кухонний... 

сильні громи — сильний... 

2) Змініть форму слова за зразком. 

є нема 

радість — радості 

слова — 

школа — 

ремінь — 

лебідь — 

сім — 

VІ. Підсумок уроку 

— Що вивчали на уроці? 

— Які зміни можуть відбуватися у корені слова при змінюванні слова або добиранні споріднених слів? 

— Чергування яких голосних звуків ми вчили на уроці? 

— У якому складі — відкритому чи закритому — чується звук [і]? 

— У якому складі — відкритому чи закритому — чуються звуки [о], [е]? 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 168, с. 76.