Українська мова 3 клас Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення

 Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення

Мета: вчити учнів розрізняти між собою групи слів, у яких корені звучать і пишуться однаково, але мають різне значення; розвивати мовне чуття; виховувати любов до української мови, прагнення краще вивчати і досліджувати її.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 159, с. 73)

— Згрупуйте слова, поясніть, як ви їх згрупували.

1) Сум, сумний, сумувати — споріднені; сумувати, журитися, нудьгувати — синоніми; сумний, сумного, сумному — різні форми того самого слова.

2) Майстер, майстра, майстрові — різні форми того самого слова; майстер, майструвати, майстерний — споріднені; майструвати, виготовляти, робити — синоніми.

2. Каліграфічна хвилинка

Є є Єє нє лє єс єр

Єнот заєць ллє

Є в глечику молоко, та голова не влізе.

— Як ви розумієте прислів’я?

— У яких словах кількість букв і звуків різниться?

3. Словникова робота

Гра «Склади слова — назви професій»

ооксмнват аттеудп идерторк каемхні

(Космонавт, депутат, директор, механік)

4. Гра «Дослідіть та доведіть»

— Прочитайте речення, записані на дошці.

У нашому будинку живе видатний письменник. Біля будинка росте велике дерево. За будинком проходить магістраль.

— Що ви можете сказати про виділені слова (будинку, будинка, будинком) — вони споріднені чи це форми слова будинок? Доведіть.

III. Повідомлення теми і мети уроку.

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про ще одну цікаву особливість слів української мови. Будемо вчитися розрізняти групи слів, у яких корені звучать і пишуться однаково, але мають зовсім різне значення.

— Як ви гадаєте, чи можна такі слова назвати спільнокореневими? Чому?

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Гра «Однакові чи різні?» (вправа 160, с. 73)

— Прочитайте слова. Позначте у них корені.

— Поміркуйте і скажіть, чи однакові за значенням корені слів першого і другого рядків.

— Корені слів, які тільки звучать однаково, але мають різне значення,— це різні корені. Наприклад, слова літак, літо — не спільнокореневі, бо в них корені, різні за значенням. 

2. Робота за малюнками (вправа 161, с. 73) 

— Розгляньте малюнки. Прочитайте слова. 

— Чому ці слова не є спільнокореневими? 

— Доберіть до кожного з них спільнокореневі. Запишіть їх і позначте корені. 

Вода, водичка, підводний, водяний, водяник, водопостачання, водогін. 

Водій, водити, проводжати, заводити. 

Міст, мостовий, мостити, місток, місточок, мостик. 

Місто, містечко, приміський, заміський, містечковий, міський. 

Фізкультхвилинка 

Щось стомилась наша спинка 

І затерпли пальці. 

Встанем, друзі, на хвилинку, 

Скачем на скакалці. 

Присідаєм і встаємо, 

Пальцям працю ми даємо: 

В кулачок і з кулачка, 

Щоб була рука гнучка. 

Трохи шию розім’яли 

І за парти посідали. 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

Списування (вправа 162, с. 74) 

— Спишіть. Підкресліть спільнокореневі слова. Позначте у них корінь. 

— Чи є в тексті слова з коренями, які звучать однаково, але мають різне значення? Назвіть їх. 

— Назвіть у реченнях головні члени. У третьому реченні усно встановіть зв’язок між усіма членами. 

VІ. Підсумок уроку 

— Як утворюються форми слова? Наведіть приклади. 

— Які слова називаються спільнокореневими? Наведіть приклади. 

— Для чого слід уміти розрізняти ці слова? 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 163, с. 74.