Українська мова 3 клас Спільнокореневі слова. Корінь

Спільнокореневі слова. Корінь

Мета: сприяти усвідомленню учнями поняття про спільнокореневі слова на основі дослідження спорідненості слів; вчити визначати корінь у ряді спільнокореневих слів; розвивати у дітей мовне чуття; виховувати повагу до старших людей.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 151, с. 69)

— Назвіть у словах закінчення й основу.

— Прочитайте слова, заховані у пропонованих словах.

2. Каліграфічна хвилинка

Д д Дд Ді До ду ід од

Дідусь директор дятел

Де руки й охота, там скора робота.

— Визначте закінчення в словах охота, робота.

3. Словникова робота

Гра «Знайди “зайве” слово»

Вересень, їжак, заєць, олівець. (Їжак)

4. Робота над загадками

Нас слова міняють часто,

І, звичайно, це — на щастя,

Бо якби ми не мінялись,

То слова не поєднались. (Закінчення)

Якщо в слові неодмінно

Є частина змінна,

То є й та, що не зникає.

Як її ми називаєм? (Основа слова)

— Що таке закінчення?

— Що таке основа?

— З яких частин складається основа?

— Без якої частини основи не буває слова?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про спільнокореневі слова.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота за малюнками (вправа 152, с. 70)

— Розгляньте малюнки і прочитайте підписи до них.

— Дайте відповіді на запитання.

Що означає кожне зі слів?

Як можна назвати всі ці слова?

Чи є в них спільна частина? Як вона називається?

— Запишіть усі слова. Позначте у них спільну частину.

2. Робота в групах (вправа 153, с. 70–71)

— Пригадайте, які слова називаються спільнокореневими, або спорідненими. 

— Як визначити корінь слова? (Слова, у яких спільний корінь, є спільнокореневими (спорідненими) словами. У них корінь має спільне для всіх слів значення. Наприклад: сад, садок, садовий, садівник.) 

3. Складання алгоритму визначення кореня 

Алгоритм визначення кореня 

Прочитай слово. 

Добери спільнокореневі слова. 

Порівняй їх. Визнач спільну частину. Це — корінь. 

Виділи корінь умовною позначкою так:. 

— Доберіть по 2–3 ряди спільнокореневих слів. Визначте в них спільну частину — корінь. 

— Полічіть, скільки різних рядів спільнокореневих слів ви дібрали всім класом. 

Веселий, веселити, веселка. 

Зелений, зеленіє, зелень. 

Лікар, ліки, лікувати. 

Рід, рідний, рідня. 

— Доведіть, що це — групи спільнокореневих слів. 

Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Вибіркове списування (вправа 154, с. 71) 

— Прочитайте вірш. 

— Випишіть групами спільнокореневі слова. Позначте корінь. 

2. Вибірковий диктант 

— Випишіть споріднені слова. Позначте корінь. 

Тато мій — рибалка. Я теж люблю рибалити. Одного ясного сонячного дня ми пішли на риболовлю. У воді на мілині плавало безліч маленьких рибенят. Це був справжній рибний дитячий садок. Тільки от великі риби, почувши нас, повтікали. 

VІ. Підсумок уроку 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Які цінні думки запам’ятали? (Корінь — це спільна частина споріднених слів. У корені закладене основне значення слова. Корінь може звучати однаково, та в словах набирати різних значень.) 

— Як визначити корінь? 

— Які слова називаються спільнокореневими? Наведіть приклади. 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 155, с. 71.