Українська мова 3 клас Частини основи

 Частини основи

Мета: закріпити в учнів поняття про закінчення та основу слова; дати загальне уявлення про те, з яких частин може складатися основа слова; розвивати мислення, мовлення; виховувати пізнавальний інтерес.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань (див. додаток на с. 66)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— На попередніх уроках ми вже дослідили, що слово ділиться на закінчення та основу. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що основа, в свою чергу, теж має певні складові.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота в групах (вправа 147, с. 68)

— Прочитайте і спишіть. У виділених словах позначте закінчення й основу.

— Назвіть спільну частину основи. Це — корінь.

— Назвіть частину основи перед коренем. Це — префікс.

— Назвіть частину основи між коренем і закінченням. Це — суфікс.

2. Складання таблиці «Будова слова»

— Запам’ятайте! Основа слова може складатися з таких частин: префікса, кореня і суфікса. Розгляньте в підручнику, як позначають на письмі ці частини основи.

На дошці — таблиця.

Будова слова

закінчення

основа 

префікс

корінь

суфікс

— Цією таблицею ми будемо користуватися під час роботи.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Пояснення вчителя

Казка-бувальщина

Не за синіми морями,

Не за дальніми лісами,

А в Мовляндії-країні

Проживали друзі щирі.

Корінь — сивий дідуган,

Префікс — брат молодший,

Суфікс — справжній молодець,

Закінчення — на кінець. 

Всі вони були сусіди, 

Жили в злагоді і мирі. 

Один одному служили 

І слова нові творили. 

Стануть дружно усі в ряд, 

Вмить до нас заговорять. 

І читаєм ми за-ряд-к-а, 

А, можливо, це за-гад-к-а. 

Як частини слова знаєш, 

То слова всі прочитаєш. 

О. Жуленко 

— Основа слова може складатися з таких частин: префікса, кореня і суфікса. 

Префікс: 

стоїть перед коренем; 

служить для утворення нових слів. 

Корінь: 

несе в собі основне значення слова. 

Суфікс: 

стоїть після кореня (або між коренем і закінченням); 

служить для утворення нових слів. 

Закінчення: 

змінна частина слова; 

служить для зв’язку слів; 

щоб знайти закінчення, потрібно змінити слово. 

2. Первинне закріплення (вправа 148, с. 69) 

— Прочитайте і спишіть слова. 

— Позначте у цих словах закінчення і основу. 

— Визначте спільну частину (корінь) у кожній групі слів і позначте її дужкою. 

3. Робота над загадкою (вправа 149, с. 69) 

— Прочитайте і відгадайте загадку. 

— У словах відгадки визначте закінчення й основу. 

— Усно складіть з цим словом речення. 

4. Робота над текстом. Розвиток мовлення (вправа 150, с. 69) 

— Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Перекажіть. 

— Чи є в тексті слова, вжиті в переносному значенні? Назвіть їх і поясніть. 

— Спишіть. У виділеному реченні підкресліть підмет і присудок. Усно встановіть зв’язок між членами речення. 

— Знайдіть у тексті слова з коренем -дощ-. 

VІ. Підсумок уроку 

— З яких частин може складатися основа слова? 

— Яку частину обов’яково має кожна основа? 

— Яка роль кореня? 

— Яка роль префікса? 

— Яка роль суфікса? 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 151, с. 69.