Українська мова 3 клас Основа слова

 Основа слова

Мета: формувати в учнів поняття про основу слова; вчити виділяти змінну частину, визначати основу в словах; розвивати мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 140, с. 65)

— Прочитайте розповідь про те, як хліб на стіл приходить.

2. Словникова робота

Гра «Збери склади»

[ця] [ву] [ли] [ван] [ди] [ля] [не] [ді] [по] [ка] [мил]

(Вулиця, диван, неділя, помилка)

3. Гра «Зміни!»

— Змініть слова за питаннями, позначте закінчення.

Підводний Курочка

який? хто?

якого? кого?

якому? кому?

яким? ким?

— Що при цьому змінюється у слові?

4. Каліграфічна хвилинка

Б б Бб Ба бі бе бр тб зб

Бібліотека бабуся банкір

Бажання трудитися — то найдорожча знахідка.

— Визначте закінчення у словах бібліотека, бабуся, банкір.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати слово, виділяючи в ньому закінчення. Але звертатимемо увагу не тільки на нього, а й на ту частину слова, яка залишається без закінчення.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Ознайомлення з поняттям «основа» (вправа 141, с. 66)

— Прочитайте. У виділених словах назвіть закінчення.

— Запам’ятайте! Частина слова без закінчення називається основою. Основу позначають так: книги.

— Знаючи закінчення, ми зможемо визначити основу слова. За основою ми пізнаємо саме слово, його значення.

— Спробуйте відгадати слова за поданими частинами.

-а (учні роблять різні припущення);

-ий; -ій (аналогічно).

— А яке слово ви впізнаєте, коли я скажу земл-? (Земля)

— Яблуньк-?

— Смачн-? (Смачний, смачна, смачні)

— Отже, що несе в собі основа? (Значення самого слова.) 

2. Ознайомлення з алгоритмом визначення основи

— Чи помітили ви певний порядок при визначенні основи?

Алгоритм визначення основи

Прочитай слово.

Виділи закінчення.

Познач основу так:  .

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Творче списування (вправа 142, с. 66–67)

— Спишіть прислів’я, вставляючи в словах пропущені закінчення. По-значте у цих словах закінчення й основу.

— Які прислів’я про дружбу ви знаєте? Запишіть.

Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.

Дружба та братство — найбільше багатство.

Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти.

Дерево міцне корінням, людина — друзями.

— Відгадайте загадку.

Якщо в слові неодмінно

Є його частина змінна,

То є й та, що не зникає.

Як її ми називаєм? (Основа)

2. Робота над текстом. Розвиток мовлення (вправа 143, с. 67)

— Прочитайте. Визначте тему тексту. Доберіть заголовок. Перекажіть.

— Визначте у виділених словах основу й закінчення.

— Прочитайте текст ще раз і знайдіть у ньому синоніми.

3. Гра «Утвори слово» (вправа 144, с. 67)

— Утворіть слова із пропонованих основ і закінчень.

— Запишіть утворені слова. Закінчення й основи відповідно позначте.

4. Цікаво знати! (Вправа 145, с. 67–68)

— Послухайте текст. Про що розповідає легенда?

— Спишіть виділені слова, позначте у них основу.

— Чи відомі вам інші українські легенди? Розкажіть.

Словникова робота

Легенда — оповитий казковiстю, фантастичнiстю пеpеказ пpо наpодних геpоїв, iстоpичнi події. Наприклад, «Легенда про Довбуша».

Легенда — це не казка, приблизний синонім поняття міф.

VІ. Підсумок уроку

— Що вивчали на уроці?

— Що для вас було новим?

— Що називається основою слова? (Це частина слова без закінчення.)

— Як її визначити? Розкажіть алгоритм визначення основи.

— Яка роль основи слова? (Несе в собі значення самого слова.)

— Цікаво знати, що слово основа колись мало значення «головні, повздовжні нитки у тканині». Пізніше воно почало означати опору певної будівлі, найважливіші положення якоїсь науки, частину слова, що виражає основне значення.

VІІ. Домашнє завдання

Вправа 146, с. 68.