Українська мова 3 клас Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова

Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова

Мета: формувати в учнів уміння змінювати слова за запитаннями, виділяти змінну частину, визначати закінчення у слові, поданому в кількох формах; пояснити роль закінчення у зв’язках слів у реченні; розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти; виховувати любов до книги.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань (див. додаток на с. 38)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які інші частини можна визначити в словах.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Гра «Досліди!» (вправа 135, с. 64)

— Прочитайте. Зверніть увагу, як змінюється в реченнях слово праця.

— Випишіть слово праця разом із тими словами, з якими воно зв’язане в реченнях. Позначте змінну частину слова за зразком.

— Як вам зручно називати цю частину? (Закінчення)

— Запам’ятайте! Змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово.

Закінчення позначають так: гор а .

2. Ознайомлення з алгоритмом визначення закінчення

Алгоритм визначення закінчення

Прочитай слово.

Виділи закінчення, змінивши слово за запитаннями.

Познач закінчення так  .

— Що цікавого помітили? (Деякі слова не мають закінчення.)

— Якщо в змінюваному слові в якійсь його формі немає закінчення, то кажуть, що це слово має нульове закінчення. Воно позначається порожньою клітинкою: гриб .

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота в групах (вправа 136, с. 64)

— Чи можна вважати цей рядок слів реченням?

— Що слід зробити зі словами, щоб утворити з них речення? Побудуйте речення і запишіть.

2. Творче списування (вправа 137, с. 64)

— Спишіть, змінюючи слова в дужках так, щоб вони зв’язувалися з іншими словами в реченні.

— Уявіть, що слова в дужках не змінюються, чи зрозуміли би ви ці вислови?

— Які ще слова треба вставити для зв’язку слів у реченні? 

— Запам’ятайте! Закінчення, як і прийменники, служать для зв’язку слів у реченні. За допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова: гор а , гор и , гор ою . 

3. Гра «Додай закінчення» (вправа 138, с. 65) 

— Спишіть текст, вставляючи пропущені закінчення слів. 

— Які прислів’я чи приказки про книжку ви знаєте? Запишіть. 

Будеш з книгою дружити — буде легше в світі жити. 

Книга не пряник, а дітей до себе манить. 

З ручаїв — ріки, з книжок — знання. 

День без книги, що обід без хліба. 

Будеш книги читати, будеш все знати. 

4. Вибіркове списування (вправа 139, с. 65) 

— Прочитайте. Простежте, яке слово повторюється в тексті. Поставте до нього питання і визначте закінчення. 

— Знайдіть у тексті спонукальне речення і випишіть його. Складіть інші спонукальні речення зі словом хліб і запишіть їх. Позначте у цьому слові закінчення. 

— Перебудуйте останнє речення за зразком першого і запишіть. 

— Спишіть каліграфічний рядок. Як називаються такі речення? 

5. Колективна робота 

— Які ж ролі виконує закінчення у реченні? (Зв’язує слова в реченні, утворює нову форму слова.) 

— Як утворити нову форму слова? 

1) За принципом «один — багато»: книга — книги; учень — учні. 

2) За принципом: «він — вона — вони»: чемний — чемна — чемні. 

3) За допомогою запитань: (що?) дружба; (чого?) дружби; (чому?) дружбі; (що?) дружбу; (на чому?) на дружбі. 

VІ. Підсумок уроку 

— Вивчення якої теми ми розпочали? 

— З якою частиною слова сьогодні ознайомилися? 

— Що таке закінчення? 

— Як його знайти? А як позначити? 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Що найбільше запам’яталося? 

— Яких висновків дійшли? (Слова можуть змінюватися. Змінна частина слова називається закінченням. Закінчення служить для зв’язку слів у реченні.) 

— Ми говорили про маленьку частинку слова, яка має величезне значення та зв’язує різні слова в реченні. Саме завдяки таким дрібницям українська мова є наймилозвучнішою мовою в світі, добре впорядкованою, тому що слова лаконічно і тонко поєднані. 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 140, с. 65.