Українська мова 3 клас Слова, протилежні за значенням (антоніми)

Слова, протилежні за значенням (антоніми)

Мета: розширювати знання учнів про слова, протилежні за значенням (антоніми); формувати вміння добирати антоніми, використовувати їх в усному і писемному мовленні; збагачувати словниковий запас; розвивати пам’ять, мовлення; виховувати працьовитість.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 128, с. 61)

— Прочитайте складену розповідь. Які синоніми ви використали?

2. Робота в парах

— Прочитайте текст. Яку пору року зображено? Назвіть синоніми.

Голі дерева вже давно готові до зими, сплять. Поринули в сон жуки й павуки, ховрашки й бабки, змії та жаби. Дрімають лини й карасі в озерних виїмках.

То дощ, то сніг...

3. Вибірковий диктант

— Послухайте речення. Як називаються такі висловлювання? Поясніть, як ви їх розумієте. Випишіть синоніми.

Пташку пізнають у польоті, а людину — в роботі. Посій труд, а слава вродить. Праця робить людину розумною. Де руки й охота, там і робота.

Робота, труд, праця.

4. Словниковий диктант

Мчить, летить, повзе, біжить, їде, іде.

— Як можна назвати ці слова? Поясніть їх значення. Складіть з ними речення.

— Слово іти має понад 20 значень. Деякі з них: наближатися, рости, па-дати, відправлятися, пересуватися, відбуватися.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про слова, протилежні за значенням, та їх роль у мовленні.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Вибіркове списування (вправа 129, с. 61)

— Прочитайте. Як називаються такі речення? Яка думка висловлена в них?

— У кожному реченні знайдіть слова, протилежні за значенням. Випишіть їх парами.

— Які з цих речень спонукальні?

— У перших трьох реченнях визначте основу.

— Запам’ятайте! Пари слів, що мають протилежне значення, називаються антонімами.

Наприклад: високий — низький, день — ніч.

2. Первинне закріплення (вправа 130, с. 61)

— Прочитайте. Випишіть протилежні за значенням слова. Яку роль вони виконують у тексті?  

— Чи є серед антонімів такі, що мають протилежне значення тільки в поданому тексті? Підкресліть їх. 

— Знайдіть у тексті слова, в яких звуків більше, ніж букв. (Яка, показує, її) 

Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Робота в парах (вправа 131, с. 61–62) 

— До кожного ряду слів доберіть протилежні за значенням. 

День — ніч мовчати — говорити 

схід — захід працювати — ледарювати 

питання — відповідь любити — ненавидіти 

швидкий — повільний тут — там 

веселий — сумний вгору — вниз 

шкідливий — корисний добре — погано 

— Запам’ятайте! Антонімами можуть бути слова тільки однієї частини мови. 

Наприклад: солодкий — гіркий (прикметники); працювати — ледарювати (дієслова); радість — сум (іменники). Антоніми подаються в словнику антонімів. 

2. Робота в парах (вправа 132, с. 62) 

— До виділених слів доберіть з довідки протилежні за значенням. 

Спілкуємося красно! 

— Щоб мовлення було красивим, потрібно правильно вживати сполучення слів. 

Вікно (двері) зачинити (а не закрити). 

Очі заплющити (а не закрити). 

У заходах беруть участь (а не приймають участь). 

VІ. Підсумок уроку 

— Що вивчали на уроці? 

— Що для вас було новим? 

— Які значення можуть мати слова? 

— Які слова називаються антонімами? 

— Коли найчастіше вживаються антоніми в мовленні? 

— Які частини мови можуть бути антонімами? Наведіть приклади. 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправи 133; 134 (усно), с. 62.