Українська мова 3 клас Слова, близькі за значенням (синоніми)

 Слова, близькі за значенням (синоніми)

Мета: розширити знання учнів про слова, близькі за значенням (синоніми); формувати вміння добирати синоніми до загальновживаних слів, використовувати їх у мовленні; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення; виховувати любов до української мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 120, с. 58)

— Прочитайте слова, однакові за звучанням. Що вони означають?

— Як виділені слова поділити для переносу по-різному?

— Що означають слова дорідне зерно?

2. Гра «Упіймай одноразове слово»

— Прочитайте. Назвіть слова, які звучать і пишуться однаково. Поясніть їх значення.

Велике кругле світило викотило на небо. Мільйони років воно світило і дарувало і нині дарує людям тепло.

3. Каліграфічна хвилинка

Й Й ЙЙ Йй ай ой ій ей йо ий

Свій край шануй.

Водограй, полів розмай,

Зелен-гай, ліщина —

Все це рідний, любий край —

Наша Батьківщина.

— Доберіть синоніми до слова Батьківщина.

— Чому свою Батьківщину необхідно шанувати і любити?

4. Словниковий диктант

Батьківщина, Київ, площа, Україна.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про слова, близькі за значенням, та їх роль у тексті.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота в групах (вправа 121, с. 58)

— Згрупуйте і випишіть у два рядки слова, близькі за значенням.

— Запам’ятайте! Слова, які мають близьке або однакове значення, але різне звучання, називаються синонімами. Синоніми подаються в словнику синонімів.

2. Робота над текстом (вправа 122, с. 59)

— Прочитайте. Доведіть, що це текст.

— Що ви дізналися про дятла?

— Які слова, близькі за значенням, вживаються в цьому тексті замість слова дятел? З якою метою?

Міркуйте так: словосполучення птах, лісовий лікар, незвичайний хірург ужито в тексті для того, щоб не повторювати слова дятел. Крім того, ці слова допомагають пов’язувати між собою речення.

Фізкультхвилинка 

Із-за парт всі миттю встали, 

Гарно спинки підрівняли. 

Вгору тягнимось усі, 

Мов трава в дрібній росі. 

Потім легко всі присіли, 

Наче ноги заболіли. 

Потім встали, руки в боки 

І зробили два підскоки. 

Каблучками цок-цок. 

І продовжим знов урок. 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Робота в парах (вправа 123, с. 59) 

— Доберіть до поданих слів синоніми. Запишіть за зразком. 

Будинок — хата — дім, хатина, халупа, помешкання, оселя, кам’яниця. 

Сміливий — відважний (який не відчуває страху), мужній, доблесний (особливо в боротьбі) хоробрий, безстрашний. 

Сумувати — журитися, печалитися. 

Веселий — (який має гарний настрій, викликає веселість) — життєрадісний; жартівливий, потішний, дотепний. 

Дітвора — діти (маленькі дівчатка і хлопчики), малеча. 

— Із синонімами однієї групи складіть усно різні речення. 

2. Гра «Добери словечко» (вправа 124, с. 59) 

— Прочитайте, добираючи з дужок потрібні за змістом слова. Запишіть утворений текст. 

— Підкресліть слова, в яких є букви, що позначають два звуки. (Зграя, кущі, щебетали, куща, щоранку, їли.) 

VІ. Підсумок уроку 

— Які слова вчилися добирати? (Близькі за значенням) 

— Як вони називаються? (Синоніми) 

— Доберіть синоніми до поданих слів. 

Метелиця — заметіль, хуга, завірюха, пурга, буревій, хуртовина, завія. 

Ліс — діброва, пуща, бір, гай, байрак. 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 125, с. 60.