Українська мова 3 клас Слова, що звучать і пишуться однаково

Слова, що звучать і пишуться однаково

Мета: ознайомити учнів зі словами, які звучать і пишуться однаково; вчити виявляти у тексті такі слова; розвивати усне й писемне мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати уважність, спостережливість.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 115, с. 57)

— Поясніть значення виділених слів.

— Назвіть звуки і букви у словах олівець і язик.

2. Робота в парах

— Прочитайте. Назвіть словосполучення, у яких слова вжиті в перенос-ному значенні.

1) Гарячий чай налили у склянки. 2) Гаряча зустріч відбулась у випускників школи. 3) Гарячі оплески глядачів ще довго лунали у залі. 4) Гаряче сонячне проміння зігрівало землю.

3. Словникова робота

Гра «Що заховалося?»

Стрімкий, залізний, точний... (годинник).

Домашня, написана на конверті, надрукована... (адреса).

Працьовитий, рідний, старенький... (дідусь).

Одногорбий, великий, витривалий... (верблюд).

Новий, цікавий, словниковий... (диктант).

— Які слова за значенням ви аналізували на попередніх уроках?

— Наведіть приклади словосполучень, у яких слова вживаються в переносному значенні.

— Які ви знаєте слова, що мають декілька значень? Доведіть, що вони багатозначні.

4. Каліграфічна хвилинка

У У Уу уу ууу ус ум уз шу ук уг

Україна урок

У стоніжок по сто ніжок.

— Які слова звучать однаково?А що вони означають?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне значення.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота в групах (вправа 116, с. 57)

— Прочитайте вірші-жарти. Знайдіть слова, які звучать і пишуться однаково. Поясніть, що означає кожне з них.

— Прочитайте вірш.

— Про що в ньому йдеться?

— Спишіть виділене речення. Підкресліть головні та другорядні члени. Назвіть однорідні присудки.

— Визначте, які слова у вірші звучать і пишуться однаково. Запишіть їх значення. Поставте наголос у цих словах. 

— Запам’ятайте! У нашій мові є слова, які звучать і пишуться однаково, але значення мають зовсім різне. Їх значення можна зрозуміти тільки в сполученні з іншими словами. Наприклад: шию сорочку і мию шию.

Слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне значення, є однозвучними словами. Наприклад: коса — заплетене волосся, коса — інструмент для косіння трави, коса — морська чи річкова мілина.

2. Вибіркове списування (вправа 117, с. 57–58)

— Прочитайте, правильно наголошуючи виділені слова. Що вони означають?

— Спишіть виділені слова парами і поставте у них наголоси.

3. Робота в парах (вправа 118, с. 58)

— Відгадайте загадки-жарти, поясніть значення виділених слів.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Розвиток мовлення (вправа 119, с. 58)

— Складіть речення зі словами мати, коса, показавши, що значення їх різне.

У Іринки розкішна коса. (Коса — заплетене волосся.) Тато косив сіно косою. (Коса — інструмент для косіння трави.) Ми відпочивали на косі. (Коса — морська чи річкова мілина.)

Моя мати лікар. (Мати — іменник.) Добре мати рідну сестричку. (Мати — дієслово.)

2. Робота в групах

— Прочитайте вірш. Чи є в цьому вірші слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне лексичне значення?

Був холодний місяць лютий.

Лис ходив голодний, лютий.

Всюди ліз, куди й не слід,

Замітав хвостищем слід,

До курей поліз у хижу.

Пес піймав звірину хижу,

Він до лиса мав відразу,

То й загриз його відразу.

Т. Чорнобицька

3. Самостійна робота

— Спишіть. Підкресліть слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне лексичне значення.

Велике кругле світило викотило на небо. Мільйони років воно світило і дарувало і нині дарує людям тепло.

VІ. Підсумок уроку

— Що вивчали на уроці?

— Що для вас було новим?

— Наведіть приклади слів, що звучать і пишуться однаково.

— Якою косою трави не накосиш?

— Який тур не цікавить зоологів?

— З якої байки плаття не пошиєш?

— Як можна визначити значення однозвучних слів?

VІІ. Домашнє завдання

Вправа 120, с. 58.