Українська мова 3 клас Слова, що мають кілька значень

Слова, що мають кілька значень

Мета: вчити учнів виявляти в тексті багатозначні слова, вживати їх у мовленні; збагачувати словниковий запас; розвивати вміння аналізувати, узагальнювати; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 111, с. 55)

— Прочитайте ті словосполучення, в яких прикметники вжито в переносному значенні. Прочитайте складені речення.

2. Гра «Упіймай слова в переносному значенні»

Гримить грім, гримить пісня; солодкий сон, солодке яблуко; свіжа думка, свіжа квітка; дитина плаче, зима плаче; солодкий чай, солодке життя.

3. Каліграфічна хвилинка

и и ии ми ім ир ги хи ти из

Граки півники лисички

Зайчик плутає сліди,

бо втікає від біди.

— Підкресліть слова, у яких звуків більше, ніж букв.

— Скільки значень мають слова півники, зайчик, лисички?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про слова, що мають кілька значень.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота над віршем (вправа 112, с. 55)

Попрацюйте разом!

— Прочитайте вірш. Про що в ньому розповідається?

— Визначте значення слова гребінець у вірші. Скільки значень має слово гребінець?

— Розгляньте малюнки. Що на них зображено?

— Поміркуйте, який гребінець був першим? Чому?

— Прочитайте слова. За допомогою яких питань можна встановити зв’язки між поданими словами?

— Запам’ятайте! У мові є слова, що мають кілька значень. Одне слово може називати різні предмети, ознаки, дії. Наприклад: крило літака, крило будинку, крило вітряка; добра людина, добра страва; іде дощ, іде час. Зна-чення слів подаються в тлумачному словнику.

2. Поміркуйте! (вправа 113, с. 56–57)

— Прочитайте речення. Поміркуйте і скажіть, як ви розумієте значення слова ніжка в кожному випадку.

3. Робота над вправою 114 (с. 56)

— Прочитайте уривки з віршів. У яких значеннях у них ужито слово земля?

— Складіть або пригадайте відомі вам речення зі словом земля у таких значеннях: Земля — планета, земля — наша країна, земля — ґрунт, земля — поле. Скористайтесь малюнком. Запишіть ці речення. 

4. Хвилинка спілкування 

— Прочитайте початок діалогу. Про що відбувається розмова? Яке значення має слово шапка? 

— Продовжіть розмову. 

Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Робота в парах 

— Доберіть слова, щоб утворилися словосполучення. 

— Складіть речення зі словосполученнями із кожної групи. 

Кулькова..., Засіяне..., ... температура, 

... дитини, ... в зошиті, ... на зріст, 

... від валізи, футбольне..., ... ціна, 

двірна... (ручка) пшеничне... (поле) ... урожайність. (висока) 

2. Робота над віршем 

— Прочитайте вірш. 

Дивний ключ у небі лине, 

Не залізний, а пташиний. 

Тим ключем в осінній млі 

Відлітають журавлі. 

Л. Граматюк 

— Скільки значень має слово ключ? (Слюсарний, журавлиний, скрипковий, ключ від вхідних дверей) 

— Який висновок можна зробити? 

— Складіть речення зі словом ключ. 

VІ. Підсумок уроку 

— З якими словами ознайомилися на уроці? (Зі словами, які мають кілька значень) 

— Наведіть приклади таких слів. 

— Складіть словосполучення зі словами гострий, голова, щоб показати їхню багатозначність. 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 115, с. 57.