Українська мова 3 клас Слова з прямим і переносним значенням

Слова з прямим і переносним значенням

Мета: вчити учнів виявляти в тексті слова із прямим та переносним значенням; розвивати вміння вживати в мовленні слова в переносному значенні; розвивати мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Аналіз самостійної роботи

2. Каліграфічна хвилинка

К К К к кк кн кр ик ік пк ак ок кл

Київ колектив

Кружляють, падають сніжинки,

Вдягають все у білі шати,

Летять легенькі, мов пір’їнки,

Вкривають поле, ліс і хати.

— Які образні слова та вирази є у вірші?

3. Робота в парах

— Прочитайте текст.

Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золоті стрічки. Вплели берези ті стрічки в зелені коси. Подивилося сонце на берези і не впізнало їх. Сміється сонечко, а берези сумують. (За В. Сухомлинським)

— Діти, а хто (або що) може прийти? (Люди прийшли, час прийшов, осінь прийшла...)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про пряме й переносне значення слів.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота за підручником (вправа 108, с. 54)

Робота в групах

— Прочитайте сполучення слів у лівому і правому стовпчиках. Порівняйте значення виділених слів у кожному рядку. У яких сполученнях слів виділені слова вжито так, як буває насправді, тобто в прямому значенні, а в яких сполученнях слів значення переноситься на інший чимось схожий предмет?

— Складіть зі словосполученнями речення (усно).

— Запам’ятайте! Слова вживаються в прямому і переносному значеннях. У словосполученні пшеничне колосся — тобто колосся пшениці — слово пшеничне вжито у прямому значенні; а у словосполученні пшеничне волосся — тобто волосся кольору пшеничних колосків — у переносному значенні.

— Отже, слова в прямому значенні — це звичайна, повсякденна назва чогось. Наприклад, назва предмета: холодна вода, солодкий чай. Переносне значення з’являється тоді, коли справжнє значення слів переноситься на інші за схожістю ознак: холодний погляд, солодкі слова. 

2. Первинне закріплення (вправа 109, с. 54–55) 

— Прочитайте і спишіть. Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні. Поясніть, як ви їх розумієте. 

— У другому і третьому реченнях назвіть головні і другорядні члени. 

3. Творче списування (вправа 110, с. 54–55) 

— Спишіть, вставляючи замість крапок слова з довідки. У якому значенні — прямому чи переносному — вжито вставлені слова? Визначте тип тексту (розповідь, опис, міркування). Доберіть заголовок. 

— У кожному реченні підкресліть підмет і присудок. 

— Спишіть каліграфічний рядок. Зверніть увагу на з’єднання букв мля, ум, ал. 

Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Робота за таблицею 

— До слів, ужитих у прямому значенні, доберіть слова у переносному значенні. 

Лист берези Поштовий, похвальний 

Чисті руки Совість, небо 

Добрий дідусь Вдача, совість 

Золоті сережки Руки, пора 

Чорна тканина Робота, думки 

Темна ніч День, час 

 

2. Вибірковий диктант 

— Випишіть словосполучення, у яких уживаються слова у переносному значенні, в перший стовпчик, у прямому — в другий стовпчик. 

В оксамитовому вишневому футлярі лежали срібні монети. Піднесла мишка до мордочки свої оксамитові лапки. Кожна гілка на світанку дзвонить срібною росою. Вітер колише трави шовкові. У нашої Оксанки шовкова спідничка, білі рукавички. Горять ліси янтарним листом. Янтарне намисто не лише гарне, а й корисне. 

VІ. Підсумок уроку 

— Що вивчали на уроці? 

— Що для вас було новим? 

— У якому значенні можуть уживатися слова? 

— Наведіть власні приклади, використовуючи слова легкий, гострий, сонячний. 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 111, с. 55.