Українська мова 3 клас Закріплення знань про члени речення. Установлення зв’язку слів у реченні. Побудова речень за схемами

Закріплення знань про члени речення. Установлення зв’язку слів у реченні. Побудова речень за схемами

Мета: розширити знання учнів про головні та другорядні члени речення; розвивати вміння визначати основу речення; встановлювати зв’язки між членами речення за допомогою питань; вчити будувати речення за схемами; виховувати інтерес до вивчення мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Холодно зараз в лісах і лугах.

Холодно зайчикам, лискам, птахам.

Затишно, тепло в класі у нас.

Друзі мої, я вітаю всіх вас!

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 97 (3), с. 49)

— Прочитайте речення. Назвіть головні члени речення.

— Поставте питання до другорядних членів речення.

— Дайте визначення головних членів речення.

2. Робота над деформованим текстом

— Утворіть речення з окремих слів.

— Підкресліть граматичну основу.

Діти, вода, купатися, в, часто, морська.

Були, хвилі, на, великі, морі.

Слухала, Маринка, вчителя, уважно, пояснення.

3. Бесіда

— Що становлять підмет і присудок у реченні? (Його граматичну основу.)

— Як підкреслюємо підмет у реченні? А присудок?

— Які ще члени речення, крім головних, ви знаєте?

— Як пов’язуються між собою слова в реченні? (За допомогою питань.)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися встановлювати зв’язок слів у реченні, складати речення за схемами.

IV. Сприймання й усвідомлення новогоматеріалу

1. Каліграфічна хвилинка

Оо Оо Оо Ос Ог Оз Оц Ол ус сь ос св сх см

Осінь усьому рахунок веде.

З осінньої дороги не витягнеш ноги.

— Як ви розумієте ці прислів’я?

— Перше речення розберіть за членами речення.

— Виконайте звуко-буквений аналіз слова усьому.

— Слово осінньої поділіть на склади для переносу.

2. Підготовча робота

— Доберіть залежні слова.

Ранок (який?) ...

ходили (куди?) ...

бачили (що?) ... 

прислухалися (до чого?) ...

відчули (що?) ...

— Що допомогло вам утворити словосполучення?

— Складіть речення з одним зі словосполучень за вибором.

— Запишіть його в зошити.

3. Робота над мовним матеріалом (вправа 98, с. 49–50)

— Прочитайте текст. Визначте його тему.

— Поясніть, як ви розумієте значення слова шати. (Шати — багате, розкішне святкове вбрання.)

— Прочитайте перше речення.

— Визначте головні члени речення.

— Простежте, як вони зв’язані з іншими словами в реченні. (Користуйтеся зразком на с. 50.)

— Запишіть третє речення.

— Установіть між словами зв’язок за допомогою питань.

Гори (що роблять?) одягаються;

одягаються (у що?) у шати;

шати (які?) різнобарвні.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Творча робота (вправа 99, с. 50)

— Складіть речення за схемами.

— Запишіть складені речення в зошит.

2. Гра «Кращий знавець мови» (вправа 99, с. 50)

— Складіть речення, щоб підметами в них виступали слова з першого рядка, а присудками — з другого. (Школярі готуються взяти участь у спортивних змаганнях з футболу. Учителька навчила нас виразно читати.)

— Запишіть складені речення.

3. Вибіркове списування (вправа 101, с. 50–51)

— Випишіть з тексту вірша виділені сполучення слів за зразком.

— Установіть між словами зв’язок за допомогою питань.

Пливла (де?) по морю;

хвилечка (яка?) бистренька;

зорі (які?) веселі;

закотивсь (куди?) за хмару.

4. Запис під диктування з коментуванням

— Запишіть речення під диктування.

— Поясніть, які це речення за метою висловлювання та інтонацією.

Осіннє листя тихо падає. (Розповідне, неокличне)

Коли знову пригріє сонечко? (Питальне, неокличне)

Яка ж гарна осінь! (Розповідне, окличне)

Бережіть книгу — джерело знань! (Спонукальне, окличне)

VI. Підсумок уроку

— Над чим працювали на уроці?

— Як установити зв’язок слів у реченні?

VII. Домашнє завдання

Вправа 102, с. 51.