Українська мова 3 клас Звертання. Розділові знаки при звертаннях

Звертання. Розділові знаки при звертаннях

Мета: розширити знання учнів про звертання в спонукальних реченнях; розвивати вміння виділяти звертання на письмі; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до усної народної творчості.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 87 (3), с. 44)

Учні зачитують складені казочки про маленьке зернятко.

2. Графічний диктант

— Визначте види речень за метою висловлювання, використовуючи умовні позначки: розповідне неокличне речення — РН; розповідне окличне — РО; питальне неокличне — ПН; питальне окличне — ПО; спонукальне неокличне — СН; спонукальне окличне — СО.

Яка ж ти гарна й пишна, земле наша! (РО)

Посадіть, друзі, в школі сад! (СО)

Ти знаєш, як пахне любисток? (РП)

А у тім просторім світі добра научайтесь, рідної своєї мови й пісні не цурайтесь! (СО)

Як не любити мову нашу?! (ПО)

Хліб пахне солодко, як пахнуть меду соти. (РН)

Завжди пам’ятайте про батьків і допомагайте їм. (СН)

3. Творча робота

— Перетворіть розповідні речення на питальні і спонукальні.

Андрій читає цікаву книгу.

Учні заходять у світлий клас.

Діти взяли кошики і пішли до лісу.

Додатковий матеріал за темою див. на с. 124.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Тема «Звертання» не є новою для вас.

Пригадайте, коли ви вчилися складати листи, привітання, запрошення, то використовували звертання у власному мовленні.

Сьогодні на уроці ви закріпите вміння виділяти голосом звертання і вживати при звертанні відповідні розділові знаки.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота за вправою 88 (с. 45)

— Прочитайте виразно вірш.

— Поясніть значення слова хижка.

— До кого звертається автор?

— Зверніть увагу, де міститься звертання і як воно виділяється на письмі.

2. Пояснення вчителя

— Звертання — це слово або група слів, що називає того, до кого звертаються. Під час вимови звертання виділяється голосом, а на письмі — комою або знаком оклику. Якщо звертання стоїть на початку або в кінці речення, воно виділяється комою. Якщо звертання стоїть у середині речення, воно з обох боків виділяється комами. 

3. Каліграфічна хвилинка

Сс Сс Сс сс си се іс са ос син

Спи, моя ластівко, солодко спи!

— Знайдіть звертання у віршованому рядку.

— Яким за метою висловлювання є речення зі звертанням?

4. Робота над віршем (вправа 89, с. 45)

— Прочитайте вірш, виділяючи голосом звертання.

— Якими за метою висловлювання є речення зі звертаннями?

— Спишіть речення зі звертаннями. Звертання підкресліть.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Творча робота (вправа 90, с. 46)

— Запишіть слова у формі звертання.

— Із двома звертаннями на вибір складіть речення.

— Які речення за метою висловлювання ви склали?

— Отже, звертання вживаються не тільки у спонукальних реченнях, а й у розповідних.

2. Вибірковий диктант

— Випишіть лише звертання.

На тобі, Гаврило, що мені немило!

На тобі, небоже, що мені негоже!

Антошку! Їж потрошку, лише не з’їж ложку!

Хапай, Петре, поки тепле!

З Богом, Парасю, як люди трапляються!

Ні сіло, ні впало, давай, бабо, сало! (Народна творчість)

3. Письмо з пам’яті (вправа 91, с. 46)

— Прочитайте вірш. Знайдіть у ньому звертання.

— Чому поет назвав пісні рідного краю золотим зерном?

— Прочитайте вірш кілька разів. Намагайтеся його запам’ятати.

— Запишіть вірш з пам’яті.

4. Гра «Відгадай казку»

— З яких казок ці уривки? Знайдіть у них звертання.

Гуси, гуси, гусенята,

Візьміть мене на крилята...

Не їж мене, лиско, 

Я тобі пісеньку заспіваю...

Гей, Круть! Гей, Верть!

А гляньте скільки зерна я намолотив!

Приходь, Журавлику, приходь, лебедику!

Я для тебе, як для себе...

5. Хвилинка спілкування (с. 46)

— Розіграйте діалог з відомої вам казки. Продовжіть його.

VI. Підсумок уроку

— Що ми називаємо звертанням?

— Як звертання виділяються в усній мові?

— А як звертання виділяються на письмі?

VII. Домашнє завдання

Вправа 92, с. 46.