Українська мова 3 клас Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення. Інтонування речень

 Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення. Інтонування речень

Мета: розширити знання учнів про види речень за метою висловлювання та інтонацією; вчити правильно ставити розділові знаки в кінці речення; формувати навички правильного інтонування речень; розвивати вміння аналізувати, співставляти; виховувати любов до мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 79, с. 41)

— Прочитайте виділені речення.

— Які слова в них є головними?

2. Письмо з пам’яті

Тихо осінь ходить гаєм.

Ліс довкола аж горить.

Ясен листя осипає.

Дуб нахмурений стоїть.

Н. Приходько

— Скільки речень записали?

— З якої букви пишемо перше слово в реченні?

— Про що йдеться в кожному реченні?

— Чому про осінь говорять як про живу істоту?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні ми пригадаємо, які бувають речення за метою висловлювання. Будемо вчитися правильно писати їх та вимовляти з правильною інтонацією.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота над мовним матеріалом (вправа 80, с. 42)

— Прочитайте виразно речення.

— Яка мета першого речення?

— З якою інтонацією ви його читали? (Спокійно, в кінці речення голос знижується.)

— Яке це речення за метою висловлювання? (Розповідне)

— Яка мета другого речення? (Воно містить запитання.)

— Як правильно треба читати таке речення? (Голос треба підвищити на тому слові, на яке треба відповісти.)

— Яке це речення за метою висловлювання? (Питальне)

— Що виражає третє речення? (Спонукання до дії)

— Як читаємо таке речення? (З підвищеною силою голосу)

— Яке це речення за метою висловлювання? (Спонукальне)

2. Робота за таблицею на дошці

Типи речень за метою висловлювання

Розповідне                                                                      Питальне                                                        Спонукальне

у реченні про когось або про щось розповідають у реченні про когось або про щось запитують                у реченні когось спонукають до певної дії

у кінці речення ставиться крапка                               у кінці речення ставиться знак питання                 у кінці речення ставиться крапка або знак оклику 

 

3. Робота над текстом (вправа 81, с. 42)

— Прочитайте текст і доберіть до нього заголовок.

— Знайдіть у тексті розповідні, питальні, спонукальні речення.

— Спишіть другий абзац. Підкресліть спонукальні речення.

4. Пояснення вчителя. Ознайомлення з окличними реченнями

— Речення можуть виражати почуття того, хто говорить або пише. Вимовляються вони при цьому з особливою окличною інтонацією:

Прекрасна моя українська земля!

— Окличними можуть бути розповідні, питальні, спонукальні речення. У кінці таких речень ставиться знак оклику.

В окличних реченнях можуть виражатися почуття радості, задоволення, захоплення, співчуття (до когось), смутку, незадоволення, обурення, суму, гніву, сорому, болю, страху, гордості, любові, вдячності, тривоги, ніжності, протесту, поваги і т. ін.

— Прочитайте речення. Вимовте їх з окличною інтонацією.

Я слухаю голос природи. (Я слухаю голос природи!)

Хіба можна не чути голосу природи? (Хіба можна не чути голосу природи?!)

Слухай голос природи. (Слухай голос природи!)

Фізкультхвилинка

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій уклоніться

За щасливий день вчорашній.

Всі до сонця потягніться,

Вліво, вправо нахиліться,

Веретенцем покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Гра «Хто краще?» (вправа 82, с. 42)

— Складіть речення, різні за метою висловлювання, використовуючи подані слова.

— Прочитайте речення з відповідною інтонацією.

— Запишіть речення в зошити.

— Поставте у кінці кожного речення потрібний розділовий знак.

2. Творча робота (вправа 83, с. 43)

— Прочитайте текст.

— З яких речень за метою висловлювання він складається?

— Перебудуйте речення з розповідних на спонукальні.

— Запишіть утворений текст.

VI. Підсумок уроку

— Які бувають речення за метою висловлювання?

— Яке речення називають розповідним? питальним?

— Що виражає спонукальне речення? Наведіть приклади.

— Які речення називаються окличними?

— Який розділовий знак ставиться в кінці окличних речень?

VII. Домашнє завдання

Вправа 84, с. 43.