Українська мова 3 клас Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення

Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення

Мета: повторити і закріпити знання учнів про речення; формувати вміння ділити текст на речення; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Аналіз перевірної роботи

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні ми вирушаємо у подорож країною Граматика, а в яке саме місто цієї країни ми помандруємо, допоможе з’ясувати хвилинка каліграфії.

Каліграфічна хвилинка

— З поданих букв утворіть слова і запишіть їх.

сніРя, северень, чкарі, тліпере, нєсіон, няравбн, сукраня.

(Рясні, вересень, річка, переліт, осіннє, вбрання, красуня.)

— Якою темою об’єднані дані слова? (Осінь)

— У першому слові підкресліть першу букву, у другому — другу...

— Складіть із підкреслених букв слово. Це і буде назва того міста, куди ми сьогодні з вами помандруємо. Яку назву має місто? (Речення)

— Запишіть це слово.

— Містом Речення ми мандрували в 2-му класі, тому дещо нам уже відомо.

— Сьогодні на уроці ми пригадаємо, як знайти межі речення, що виражає речення, із скількох слів воно може складатися.

— Для чого нам потрібні ці знання? (Без цих знань ми не можемо оволодіти рідною мовою, не зможемо вільно спілкуватися одне з одним.)

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота за вправою 75 (с. 40)

— Прочитайте текст. Скільки в ньому речень?

— Про що йдеться в першому реченні? в другому реченні?

— Поясніть значення слова патріарх.

— Про що йдеться в третьому і четвертому реченнях?

2. Поділ тексту на речення та їх інтонування (вправа 76, с. 40)

— Прочитайте текст. Знижуйте голос і робіть паузи в кінці кожного речення.

— Скільки в тексті речень?

— Про що йдеться в першому реченні? у другому? І т. ін.

— Про яку пору року говориться в тексті?

— Що сказано про берізку?

— Яке речення найкоротше? Зі скількох слів воно складається?

— Прочитайте найдовше речення. Скільки в ньому слів?

— Спишіть текст, ставлячи після кожного речення крапку.

3. Гра «Упіймай речення»

— Серед записів знайдіть і прочитайте речення. Поясніть свій вибір.

Настала золота осінь

У повітрі летить 

Птахи вирушають у далеку

Все нижче ходить над землею сонце.

Яка це чудова пора!

Висновок. Головна ознака речення — воно виражає закінчену думку.

— Які рядки не є реченнями? Доведіть свої міркування. (Бракує слів для повного вираження думки.)

— Доповніть незавершені речення словами так, щоб вони виражали закінчену думку.

— Прочитайте ще раз усі речення. Чи виражає кожне речення певну думку? Чи зв’язані ці речення між собою за змістом?

Висновок. Речення зв’язані між собою за змістом.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Інтонування речень (вправа 77, с. 40–41)

— Прочитайте виразно текст. Знижуйте голос у кінці кожного речення. Між реченнями робіть коротку паузу, а в кінці абзацу — довшу.

2. Поетична хвилинка

Світає...

Край неба палає.

Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає.

Т. Шевченко

— Скільки речень у цьому тексті?

— Зі скількох слів складається перше речення? друге? третє?

Висновок. Речення може складатися і з одного слова.

3. Гра «Збери речення»

Настирлива, все, праця, переборе.

Руку, добра, зупиняє, порада.

В, залізо, гартується, огні.

Майстра, діло, боїться.

— Доведіть, що складені вами групи слів є реченнями.

— Чи можна назвати ці речення текстом? Чому?

— Запишіть прислів’я, яке вам найбільше сподобалося.

— Поясніть, як ви його розумієте.

4. Словесне малювання (вправа 78, с. 41)

— Розгляньте фотоілюстрацію. Поставте 1–2 запитання про те, якою ви бачите осінь на фотоілюстрації. Запишіть відповіді.

5. Робота в парах

Один учень — журналіст, інший — учень.

— Журналісти, продумайте, про що ви запитаєте школярів, щоб дізнатися, як вони готуються до Свята осені.

Заслуховування діалогів, їх аналіз.

VI. Підсумок уроку

— Які ознаки має речення?

— Як правильно оформити речення за допомогою інтонації і на письмі?

— Зі скількох слів може складатися речення?

— З якої букви починаємо писати перше слово в реченні?

VII. Домашнє завдання

Вправа 79, с. 41.