Українська мова 3 клас Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом

 Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом

Мета: формувати уявлення учнів про абзац; виробляти вміння ділити текст на абзаци, пояснювати зв’язок між абзацами та планом тексту; розвивати вміння складати розповідь за поданим планом; виховувати старанність під час оформлення письмових робіт.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 59, с. 32)

— Прочитайте опис калини, який ви склали вдома.

— Які слова в описі зробили ваш текст художнім?

— Підкресліть їх.

2. Утворення тексту з деформованих речень

— Зі слів кожного рядка складіть речення. Запишіть їх так, щоб вийшло оповідання. Придумайте до нього заголовок.

Він, грався, і, дітьми, за, бігав.

Маленького, у, знайшли, лісі, діти, козлика.

Пасли, городі, на, потім.

Спочатку, молоком, його, годували.

Радував, козлик, дітей.

3. Перевірка виконаного завдання

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Розшифруйте слово.

базац

— На уроці ми повторимо, що таке абзац, будемо вчитися ділити текст на абзаци, складати розповідь за планом.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Попрацюймо разом! Підготовча вправа 60 (с. 32)

— Прочитайте і порівняйте два тексти.

— Чим вони відрізняються один від одного?

2. Проблемне запитання

— Чому в другому тексті кожна нова думка починається з нового рядка?

3. Встановлення смислових зв’язків між абзацами, придумування заголовків

— Прочитайте перший абзац тексту. Про що в ньому йдеться? (Про гніздо)

— Який заголовок можна до нього дібрати?

— Прочитайте другий абзац тексту. Про що в ньому йдеться? (Про пташеня)

— Який заголовок можна дібрати до цього абзацу?

— Прочитайте третій абзац тексту. Про кого в ньому повідомляється? (Про Івася)

— Придумайте до нього заголовок.

— А в четвертому абзаці? (Про пташок)

— Який заголовок можна придумати до четвертого абзацу? 

— Чи можна вважати придумані вами заголовки планом? 

4. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 32) 

Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Поділ тексту на абзаци за планом (вправа 61, с. 33) 

— Прочитайте текст. Про яку пору року йдеться у ньому? 

— Доведіть це рядками з тексту. 

— Прочитайте план до тексту. 

— Поділіть текст на абзаци за поданим планом. 

Каліграфічна хвилинка 

Як листя жовтіє, тоді ліс смутніє. 

— Виконайте звуко-буквений аналіз слів: 

1 варіант — жовтіє, 2 варіант — смутніє. 

— Спишіть два перші абзаци. Поясніть правопис слова зів’яле. 

2. «Слухаємо і розуміємо». Робота за вправою 62 (с. 33–34) 

— Послухайте текст. 

— Чому він так називається? 

— Скільки абзаців у тексті? Чому? 

— Прочитайте пункти плану до тексту. 

— Чи відповідають вони змісту тексту? 

— Розташуйте пункти плану відповідно до змісту тексту. 

3. Запис плану в зошити 

4. Робота за вправою 63 (с. 34) 

— Прочитайте запис і визначте, це завершений текст чи уривок. 

Гра «Мікрофон» 

— Розкажіть про те, що сталося із лебедем, коли почала замерзати вода? 

5. «Попрацюймо разом!» 

— Складіть і запишіть план до тексту. 

6. Складання розповіді за поданим планом 

— Прочитайте план розповіді. 

План 

1. У якому класі ти навчаєшся? 

2. Де побували класом на екскурсії? 

3. Про що ви там дізналися? 

— Запишіть розповідь за поданим планом. 

— Як ви записуватимете кожний пункт плану? (З абзацу) 

VI. Підсумок уроку 

— На що можна поділити текст? 

— Що включає в себе абзац? 

— Як починаємо писати кожний абзац? 

VII. Домашнє завдання 

Вправа 64, с. 34.