Українська мова 3 клас Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів

 Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів

Мета: вчити учнів розрізняти тексти за стильовими ознаками; розвивати зв’язне мовлення, увагу; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 52, с. 28)

— Про яку професію ви хочете розповісти?

— Прочитайте своє міркування.

— Який висновок ви можете зробити зі своєї розповіді?

2. Бесіда

— Що можна назвати текстом?

— Які типи текстів вам відомі?

— З яких частин складається текст-міркування?

— Яку роль виконує кожна частина у тексті-міркуванні?

3. Створення проблемної ситуації

— Послухайте тексти і скажіть, що вони мають спільного і чим відрізняються?

Ромашка

Ромашка — трав’яниста рослина з розгалуженими стеблами і суцвіттями-кошиками. На їх краях розміщені білі квіти, а в середині — жовті.

Лугова цариця

У зеленому затишному храмі, вся переплетена золотими нитками сонця, на високому гінкому стебельці росла лугова цариця — ромашка. Рівна, висока, з яскраво-жовтою голівкою, в білих прозорих пелюстках.

— Чому про одне і те саме розповідають по-різному?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з ознаками різних текстів, у яких по-різному висловлюються думки. Спробуємо навчитися розрізняти такі тексти та складати їх.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Пояснення вчителя

— Кожен текст використовують з певною метою. Залежно від цього розрізняють такі стилі мовлення.

Художній стиль. Його використовують з метою естетичного впливу на читача. Це оповідання, вірші, казки, байки, гуморески. Ці тексти відзначаються емоційністю, багатством лексики.

Науково-популярний стиль. Його використовують у повідомленнях під час пояснень, для подачі наукових відомостей, у наукових журналах, підручниках. Ці тексти точні, послідовні. У них використовуються спеціальні терміни.

Діловий стиль. Використовується під час складання інструкцій для гри, написання заяви, оголошення, документів. У цих текстах чітко, офіційно передається ділова інформація.

Додатковий матеріал за темою див. на с. 122. 

2. Первинне закріплення (вправа 53, с. 28–29)

— Прочитайте і порівняйте два тексти.

— Який опис може бути адресований учням, а який — учителям школи?

— Як називається такий текст? (Оголошення)

— Пригадаємо, з яких частин може складатися оголошення.

Робота за таблицею

Оголошення дата місце зміст події підпис

— Яке висловлювання адресоване другові?

— Про що в ньому повідомляється?

— Які почуття висловлюються в тексті?

— Поясніть значення слів: сюрприз, композиція.

— Спишіть оголошення, яке можна розмістити в школі.

3. «Міркуємо разом!». Робота за вправою 54 (с. 29)

— Прочитайте тексти і порівняйте їх.

— У якому тексті подано точні відомості про зовнішній опис пташки?

— У якому тексті передано захоплення автора красою горобчика?

— Який із текстів ви помістили б до підручника з природознавства? Чому?

— Який із текстів ви помістили б до художньої книжки? Чому?

4. Робота за таблицею (вправа 57, с. 30)

— Розгляньте таблицю. З яких частин вона складається?

— Прочитайте вміщений в останній колонці текст.

— Доберіть до нього заголовок.

— Доведіть, що це текст-опис.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота за вправою 58 (с. 30–31)

— Прочитайте і порівняйте тексти.

— Який з текстів ви помістили б до підручника з природознавства? Чому?

— Який з текстів ви помістили б до художньої книжки? Чому?

— Поясніть, як ви розумієте значення слова фауна.

2. Робота в групах

1-ша група. Складіть і запишіть опис зайчика, який можна помістити до підручника з природознавства.

2-га група. Складіть і запишіть текст про зайчика так, щоб було зрозуміло, чи подобається вам ця тваринка.

3. Робота в парах

Один учень виконує роль мами, інший — дитини.

— Складіть діалог із мамою про те, як минув її робочий день.

4. Заслуховування складених діалогів

Виправлення мовних помилок.

VI. Підсумок уроку

— У яких стилях мовлення можуть бути написані тексти?

— Чому існують різні стилі мовлення?

VII. Домашнє завдання

Вправа 59, с. 32.

— Прочитайте і відгадайте загадку.

— Які слова і вирази допомогли вам знайти відгадку?

— Складіть і запишіть опис калини, використовуючи в описі слова з відгадки.