Українська мова 3 клас Текст-розповідь. Складання розповіді за малюнками

 Текст-розповідь. Складання розповіді за малюнками

Мета: поглибити знання учнів про текст-розповідь; закріпити вміння визначати тему тексту, добирати заголовки; розвивати зв’язне мовлення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 40, с. 24)

— Прочитайте основну частину.

— Прочитайте кінцівку.

— Прочитайте, про що ви повідомили в зачині, щоб зміст основної частини став повнішим.

2. Самостійна робота

— Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться?

— Чи є в тексті недоліки? Виправте їх.

— Виправлений текст запишіть. 

Журавлик

Восени хлоп’ята знайшли в кущах журавля. А в журавля було поранене крило. Хлоп’ята принесли журавлика в село. І хлоп’ята довго лікували журавлика, і журавель видужав.

3. Перевірка виконаного завдання

— Що таке текст?

— Які типи текстів за метою мовлення ви знаєте?

— До якого типу належить записаний вами текст?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні ми продовжимо роботу над текстом, будемо складати розповідь за малюнками, визначати частини тексту; з’ясуємо, яким типам текстів відповідають запропоновані у вправах частини.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Слухаємо і розуміємо (вправа 42, с. 25)

— Прослухайте текст.

— До якого типу текстів він належить?

— Про що йдеться на початку тексту?

— Про що повідомляється далі?

— Чим завершується текст?

— Поясніть значення слів: настромлюється, нанизується.

2. Каліграфічна хвилинка

Якщо сядемо красиво,

То напишемо на диво —

Чисто, рівно і красиво.

Раз, два, три, чотири, п’ять —

Починаємо писать.

Ручку вправо поверніть,

Зошит вправо покладіть

І рівненько напишіть.

 

Як звірі готуються до зими.

— Які тварини готуються до зими?

— Вам цікаво дізнатися, як до зими готуються ховрах, водяний щур, сич? 

3. Робота над текстом (вправа 43, с. 25)

— Прочитайте речення.

— Доведіть, що це текст.

— Який заголовок ви можете запропонувати до цього тексту?

— Цей текст можна поділити на частини. У першій частині зазначається, про що йтиметься далі.

— Прочитайте першу частину, або зачин тексту.

— Знайдіть частину, в якій розкривається думка, висловлена в зачині.

— Це друга частина, або основна частина тексту.

— У якій частині підсумовується сказане? (У третій)

— Прочитайте цю частину. Це кінцівка.

— Який це текст?

— Спишіть текст, позначаючи його частини цифрами.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення і систематизація отриманих знань

1. Робота над текстом (вправа 44, с. 26)

— Прочитайте заголовок тексту.

— Про що можна дізнатися із заголовка?

— Прочитайте текст. Визначте його тему.

— Прочитайте запропоновані у підручнику кінцівки.

— Яка з них найбільше відповідає цьому тексту? (От яка бешкетниця!)

— Доведіть свою думку.

2. Словникова робота

— Поясніть значення слів поцупити, забаритися.

— Знайдіть у тексті речення з цими словами.

— Запишіть його в зошити, розставляючи наголоси у словникових словах.

3. Розвиток мовлення (вправа 41, с. 24–25)

— Розгляньте малюнки.

— Кого ви на них бачите?

— Дайте їм імена, а тваринці можна придумати кличку.

— Які слова потрібно вживати у розповіді, щоб не повторювати кожного разу імена дітей? (Вони, діти, друзі)

— Об’єднайтеся у групи і спробуйте скласти розповідь за малюнками.

— Пам’ятайте про основні частини тексту.

4. Звітування груп. Виправлення типових помилок

5. «Попрацюймо разом!» (вправа 45, с. 26)

— Прочитайте частини текстів.

— Які з них можуть бути зачинами, а які кінцівками?

— Чому ви так уважаєте?

— Яким текстам відповідають запропоновані частини?

VI. Підсумок уроку

— Над яким типом тексту працювали на уроці?

— З яких частин складається текст-розповідь?

— Яку роль виконує кожна частина тексту?

VII. Домашнє завдання

Вправа 46, с. 26.

— Випишіть кілька цікавих зачинів із українських народних казок.