Українська мова 3 клас Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту

 Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту

Мета: поглибити знання учнів про структурні одиниці тексту; закріплювати уявлення про засоби зв’язку речень у тексті; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Всі сідайте тихо, діти,

Домовляймось не шуміти,

На уроці не дрімати,

А старанно працювати.

II. Актуалізація опорних знань 

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми спробуємо з’ясувати, як зв’язуються за змістом речення в тексті, повторимо, з яких частин складається текст, а також дізнаємося, яку роль вони виконують.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Аналіз мовного матеріалу (вправа 36, с. 22)

— Прочитайте. Чи пов’язані речення за змістом?

— Поясніть свою відповідь.

— Прочитайте виділені слова.

— Як ви вважаєте, замість якого слова вжито виділені слова?

— Для чого зроблено заміну? (Щоб уникнути повторів.)

— Яку ще роль виконують виділені слова? (Вони пов’язують попереднє речення з наступним.)

2. Ознайомлення зі зразком міркування (с. 22)

3. Первинне закріплення (вправа 37, с. 22)

— Прочитайте текст. Чому його так названо?

— Які слова використано в тексті, щоб уникнути повтору слова соняшники і пов’язати речення між собою?

— Запишіть ці слова парами. (Соняшники — вони — їхньою)

— Про чию красу говориться в четвертому реченні?

— Яке слово на це вказує?

Висновок. Під час складання текстів слід уникати повторів, пов’язувати речення між собою.

4. Каліграфічна хвилинка

— Запишіть речення під диктування.

Сучасна мова — багата, мелодійна, красива.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота над будовою тексту (вправа 38, с. 22–23)

— Прочитайте заголовок до тексту.

— Про що можна дізнатися із заголовка?

— Прочитайте текст.

— Зверніть увагу на виділені слова. Яку роль вони виконують? (Вони пов’язують між собою речення.) — Скільки частин у цьому тексті? 

— Пригадайте, з яких частин складається текст? 

— Послухайте вірш Оксани Калинової і намалюйте казковий будиночок з назвою «Текст». 

— Скільки поверхів він має? Назвіть їх. 

Стоїть в країні Мовляндії 

Будиночок цікавий. 

Текстом всі його зовуть, 

І з ним зустрічі всі ждуть. 

Знайте: й він гостей чекає. 

Три поверхи для них має. 

Перший поверх — це зачин. 

Тут він з багатьох причин. 

Що ж ми можем розказати? 

Як з зачину не почати? 

Головна частина — буде середина. 

Все узнаєте ви в ній: 

І про дощик весняний, 

І про сум зимніх ночей, 

І про теплий літній день. 

А ще вище, як підете, 

До кінцівки попадете. 

Хоч і мешкає під дахом, 

Та без неї — знаю я — 

Нецікава й беззмістовна 

Буде розповідь моя. 

— Зачитайте зачин. Про що в ньому йдеться? (Про час, місце події) 

— Які слова пов’язують зміст першого і другого речення? (Лелеки — вони) 

— Прочитайте основну частину. Що розкривається в цій частині? (Розкриваються події.) 

— Які слова використовує автор у другому абзаці замість слова лелеки? (Птахів, батьки, вони) Замість слова малят? (Дітей) 

— З якою метою це зроблено? (Щоб уникнути повторів.) 

— Про що йдеться в кінцівці? (Повідомляється про те, чим завершуються описані події.) 

2. Висновок 

Виділені слова допомогли пов’язати не тільки речення тексту, а і його частини. 

3. Самостійна робота (вправа 39, с. 23) 

— Розташуйте частини тексту в правильній послідовності. 

— Які слова допомогли вам правильно розташувати частини тексту? 

VI. Підсумок уроку 

— Як речення у тексті пов’язуються між собою? 

— З яких частин складається текст? 

— Яку роль виконує кожна частина тексту? 

— Який вид роботи вам найбільше сподобався? Чому? 

VII. Домашнє завдання 

Вправа 40, с. 24.