Українська мова 3 клас Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків

Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків

Мета: вчити учнів розрізняти різні типи текстів, визначати їх тему, мету, добирати заголовки; розвивати мовлення школярів; виховувати шанобливе ставлення до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань (див. додаток на с. 10)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над текстом, навчимося розрізняти різні типи текстів, визначати їх тему, мету, добирати до них заголовки.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота за таблицею

Типи текстів

Розповідь — якщо хочемо розказати про якісь події (що робить особа чи предмет?) Що сталося? Що відбулося?

Опис — якщо хочемо назвати ознаки предмета чи особи (яким є предмет або особа)Який? 

Міркування — якщо хочемо щось довести або заперечити (чому предмет чи особа така?) Чому? Твердження, доведення, висновок

 

2. Розрізнення текстів різних типів

1) Вправа 29, с. 19.

— Послухайте текст. Про що в ньому йдеться?

— З якою метою написано цей текст?

— Прочитайте міркування на с. 19.

— Яке питання можна поставити до тексту-розповіді? (Що відбулося?)

2) Вправа 30, с. 19.

— Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться?

— Яка мета тексту?

— Прочитайте міркування.

— Яке питання можна дібрати до такого тексту? (Яка?)

3) Вправа 31, с. 19.

— Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться?

— З якою метою написано цей текст?

— Прочитайте міркування.

— Яке питання можна поставити до тексту-міркування? (Чому?)

3. Ознайомлення з правилом (с. 20)

— Що таке тема тексту?

— Для чого створюється кожен текст?

4. Первинне закріплення (вправа 32, с. 20)

— Прочитайте текст. З якою метою він створений?

— Який це текст?

— Прочитайте запропоновані заголовки до тексту.

— Який з них найбільше відповідає змісту тексту? 

 

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. «Слово про слово»

1) Робота над загадками.

Піднялися ворота —

Всьому світу любота. (Райдуга)                  Розфарбоване коромисло

                                                                  Через річку повисло. (Веселка)

— Запишіть слова-відгадки, поставте в них наголос.

— Запам’ятайте правопис цих слів.

2) Чому так говорять?

— Поясніть, як ви розумієте вислів.

Щире слово — справжнє золото.

— Запишіть його каліграфічно в зошити.

— Визначте кількість букв і звуків у слові щире.

2. Вправа «Давай поміркуємо!» (вправа 33, с. 20–21)

— Про що йтиметься в тексті «Наша киця — красуня»?

— Який це тип тексту?

— Про що йтиметься в тексті «Коза — корисна тварина»?

— Який це тип тексту?

— Про що йтиметься в тексті «Як білка запасається на зиму»?

— Який це тип тексту?

3. Словникова робота

— Відгадайте загадку.

Стукотить, гуркотить,

Мов сто коней біжить. (Грім)

— До слова грім доберіть спільно кореневі слова. (Громовиця, громовий, гримить, гриміти)

— Замініть словосполучення одним словом.

Як громом вдарило. Несподівано

Метати громи. Здивувало.

Як грім серед ясного неба. Сердитися.

4. Робота в групах (вправа 34, с. 21)

— Розгляньте малюнок.

— Що ви на ньому бачите?

— Складіть колективну розповідь про прогулянку дітей до лісу, вживаючи словосполучення, подані у підручнику.

— Доберіть до тексту заголовок.

Звітування груп.

— Яка розповідь вам сподобалася найбільше? Чому?

VI. Підсумок уроку

— Які типи текстів за метою мовлення ви знаєте?

— Які питання можна поставити до текстів-розповідей, описів, міркувань?

— Які тексти найчастіше зустрічаються у нашому мовленні?

— Чим текст-опис відрізняється від тексту-розповіді?

— Коли ми складаємо текст-міркування?

VII. Домашнє завдання

Вправа 35, с. 18. Правило, с. 20.