Українська мова 3 клас Культура усного і писемного мовлення

Культура усного і писемного мовлення

Мета: розширити уявлення учнів про усне і писемне мовлення та вимоги до них; формувати вміння відрізняти усне мовлення від писемного; дати уявлення про основні правила спілкування; розвивати зв’язне мовлення учнів; навички каліграфічного письма; виховувати культуру усного і писемного мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Нам урок уже давно

Час розпочинати.

Будем знову мовлення

Наше розвивати.

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 9, с. 9)

— Прочитайте записаний вірш.

— Яка його основна думка?

2. Гра «Мікрофон»

— Для чого людям потрібна мова?

— Яка мова є державною в Україні?

— Як потрібно ставитися до своєї мови?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми пригадаємо, які види мовлення вам відомі з другого класу, ознайомимось з вимогами до усного і писемного мовлення, спробуємо переказати текст і оцінити культуру власного письма.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота над теоретичним матеріалом (с. 9)

— Що таке мовлення?

— Як люди передають свої думки і почуття?

— Які вимоги до усного мовлення ви знаєте?

2. Гра «Кращий знавець мови» (вправа 10, с. 9)

— Прочитайте записи.

— Яке мовлення використане в поданих ситуаціях?

— Наведіть свої ситуації, де варто скористатися писемним чи усним мовленням.

— У чому полягає різниця між усним і писемним мовленням? (Таблиця, с. 10)

3. «Попрацюймо разом!» (вправа 11, с. 10)

— Розгляньте малюнки.

— Що, крім мовленого слова, допомагає людям краще розуміти одне одного? (Міміка, жести, різна сила голосу, інтонація)

4. Гра «Вимов звук [о] з різною інтонацією»

Дівчата        Хлопці

із задоволенням     з незадоволенням

зі схваленням       зі здивуванням

 

5. Робота в парах

— Привітайтеся одне з одним, не використовуючи слів.

— Покажіть, що ви радієте від зустрічі одне з одним.

— Покличте однокласника тихенько, а потім — голосніше.

— Якими допоміжними засобами ви користувалися під час привітання, під час передачі своїх емоцій?

— Люди яких професій користуються мовою жестів найчастіше? (Регулювальники, моряки, судді на футбольних матчах)

6. Каліграфічна хвилинка

— Що таке писемне мовлення? (Усе написане або надруковане)

— Які вимоги до писемного мовлення вам відомі? (Повинне бути правильним, грамотним, охайним.)

— Чи обов’язково потрібен співбесідник до писемного мовлення?

— Запишіть каліграфічно.

Перш ніж сказати, треба добре подумати.

7. Гра «Знайди відомі розділові знаки» (вправа 12, с. 10–11)

— Якими знаками позначають звуки мовлення на письмі? (Буквами)

— Які ще умовні знаки вам відомі? (Цифри, ноти, дорожні знаки)

— Розгляньте жартівливі малюнки і спробуйте впізнати на них відомі розділові знаки.

8. Робота над текстом (вправа 13, с. 11)

— Який заголовок можна дібрати до тексту?

— Що таке культура мовлення?

— Чим називає автор слова?

— Як ви розумієте цей вислів?

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота над деформованим текстом

— Складіть і запишіть прислів’я про мову.

Хліб, а, слово, на, обід, бережи, на, відповідь.

До, язик, Києва, доведе.

Словом, за, кишеню, у, не, полізе.

— Яким видом мовлення ви користувалися?

— Які знаки використали для запису прислів’їв? (Букви, крапки, кому)

— Чи подобається вам власна каліграфія письма? Оцініть свою роботу.

— Отже, що означає володіти культурою писемного мовлення? (Правильно, чітко, каліграфічно і без помилок оформляти думки на письмі. Охайний і розбірливий почерк — вияв поваги до того, хто читатиме написане тобою.)

— Оцініть роботу однокласника. Дайте йому поради, щодо оформлення роботи, якщо це потрібно.

2. Ознайомлення з правилами спілкування (с. 12)

— Прочитайте і запам’ятайте подані правила спілкування.

— Як ви розумієте прислів’я: «Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш»?

3. Вправа «Мікрофон» (вправа 14, с. 12)

— Перекажіть уривок із кінофільму або мультфільму, який вам найбільше сподобався.

4. Робота за картками (вправа 15, с. 12)

Учитель роздає учням картки з написами: голосно, тихо, звичайно, по-вільно, швидко.

Зачитує різні ситуації з вправи, а учні сигналізують обрану відповідь.

5. Робота з орфографічним словником (вправа 17, с. 13)

— Запишіть слова в алфавітному порядку.

— Відшукайте в словнику ці слова, поставте правильно знак наголосу в кожному слові.

1-ша група — 1-й стовпчик;

2-га група — 2-й стовпчик;

3-тя група — 3-й стовпчик.

— Перевірка виконаної роботи. Вправляння у правильній вимові цих слів.

VI. Підсумок уроку

Гра «Незакінчене речення»

Мова потрібна людині для...

Усне мовлення має бути...

Свої думки люди найчастіше передають...

Усе написане і надруковане — це...

Для писемного мовлення потрібні — ...

Культура мовлення — це...

Краще говорить і пише той, хто багато... (читає), вміє уважно... (слухати).

VII. Домашнє завдання

— Спробуйте вдома скласти свій малюнок-жарт, використовуючи різні розділові знаки.

Вправа 19, с. 13.