Українська мова 3 клас Мова — найважливіший засіб людського спілкування

Мова — найважливіший засіб людського спілкування

Мета: розширити уявлення учнів про мову як засіб людського спілкування; закріпити знання букв українського алфавіту, розкрити його значення для укладання словників; розвивати мовлення учнів, збагачувати їх словниковий запас; виховувати повагу до рідної мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Учитель посміхається —

Урок наш починається!

Будемо мову ми рідну вивчати

Залюбки і повсякчас.

Тож рівненько всі сідаймо,

Працювати починаймо!

II. Ознайомлення з підручником «Українська мова» для 3-го класу

— Розгляньте обкладинку.

— Як називається підручник?

— Хто є його авторами? (М. С. Вашуленко, О. І Мельничайко, Н. А. Васильківська)

— Розгорніть підручник.

— Які умовні позначення ви побачили?

— Прочитайте, що вони позначають.

III. Ознайомлення з державними символами України (с. 3)

— Які державні символи зображені на с. 3 підручника?

— До державних символів належить і державний Гімн України.

— Хто є його авторами?

Читання державного Гімну України вчителем.

IV. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми починаємо працювати над вивченням невеликої, але дуже важливої теми «Мова і мовлення». Спробуємо поповнити свою мовну скарбничку новими знаннями й уміннями, бо життя людини без мови неможливе. Повторимо назви букв українського алфавіту, будемо записувати слова в алфавітному порядку.

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Ознайомлення з титульною сторінкою до розділу «Мова і мовлення» (с. 5)

— Про що ви дізнаєтесь, вивчаючи цей розділ?

2. Фронтальна бесіда

— Пригадайте, що ми вже знаємо про мову. Для чого людям потрібна мова?

— У який спосіб можна розповісти про щось одне одному?

— Як ви розумієте вислів: «Мова — найважливіший засіб людського спілкування»?

— Чому людям доводиться говорити між собою?

— Як мова допомагає у навчанні і праці?

— Чи вміють розмовляти між собою тварини?

3. Робота в групах.

— Запишіть каліграфічно речення та поясніть їх зміст.

1-ша група. Слово народилося в праці, як і пісня.

2-га група. Завдяки слову ми розуміємо одне одного.

3-тя група. Без слова не було б ані писемності, ані літератури, ані пісні.

4. «До твого словничка» (с. 6)

— До слова спілкуватися доберіть близькі за значенням слова.

— З одним зі слів складіть речення.

5. Спостереження над творенням слів (вправа 2, с. 6)

— Прочитайте текст. Про що у ньому йдеться?

— Розгляньте малюнки.

— Утворіть за допомогою малюнків слова, подібні до тих, що виділені в другому абзаці вправи. (Гавкати, каркати, крапати)

6. Робота над рядками з вірша А. Малишка (вправа 3, с. 7)

— Прочитайте рядки з вірша. Поміркуй!

— Як усе те, що нас оточує, допомагає вивчати рідну мову?

— Що цікавого вам доводилося спостерігати у природі?

— Спишіть рядки з вірша каліграфічно.

«До твого словничка»

— Яке слово у вірші допомагає зрозуміти значення слова дбанок? (Дбанок — надбати)

— Де можна з’ясувати значення невідомого слова?

7. Вправа «Мікрофон» (вправа 4, с. 7)

— Прочитайте текст.

— Розкажіть, що таке рідна мова.

— Поясніть значення слів споконвічний, предки.

(Споконвічний — який існує з найдавніших часів, здавна; одвічний. Предки — представники попереднього покоління родичів.)

8. Робота над текстами (вправи 5; 6, с. 7–8)

— Прочитайте текст.

— Яка мова є державною мовою України?

— Хто повинен володіти державною мовою України?

— Що видається українською мовою?

— Де можна почути українську мову?

— Де її вивчають?

— Прочитайте наступний текст.

— Звідки можна дізнатися про те, що означає те чи інше слово, як його правильно писати і вимовляти?

9. Ознайомлення з видами словників (с. 4)

— Поясніть значення слова словники.

— Як розташовані слова у словниках?

— Що потрібно знати, щоб успішно користуватися словниками?

Фізкультхвилинка

VI. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота за таблицею «Український алфавіт» (с. 8)

— Назвіть букви українського алфавіту. Скільки букв в алфавіті?

— Назвіть букви, які позначають голосні звуки.

— Назвіть букви на позначення приголосних звуків.

— Який знак використовується на письмі, щоб передати м’якість приголосного звука?

2. «Попрацюймо разом!» (вправа 8, с. 8)

— Запишіть в абетковій послідовності назви міст.

3. Письмо з пам’яті

— Вивчіть вірш і запишіть його з пам’яті.

Вивчайте, любіть свою мову,

як світлу Вітчизну любіть,

як стягів красу малинову,

як рідного неба блакить.

В. Сосюра

— Підкресліть слова, у яких звуків більше, ніж букв.

VII. Підсумок уроку

— Яку тему ми почали вивчати?

— Що таке мова? (Це засіб людського спілкування.)

— Де застосовують знання про мову? (У мовленні під час спілкування, для передачі думок, почуттів.)

— Яка мова є державною мовою України?

— Як потрібно ставитися до рідної мови?

VIII. Домашнє завдання Вправа 9, с. 9.