Українська мова 3 клас урок "Аналіз перевірної роботи. Дієслово. Загальне поняття про дієслово"

Аналіз перевірної роботи. Дієслово. Загальне поняття про дієслово

Мета: проаналізувати типові помилки, допущені учнями під час написання диктанту; повторити вивчений матеріал про частини мови; розширити знання учнів про дієслово; формувати вміння розпізнавати дієслово в усному і писемному мовленні; розвивати спостережливість; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати працелюбність, бережливе ставлення до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Каліграфічна хвилинка

Хх хв ох хл ха

Хліб хвилинка

Вийшов травень з гаю,

Нивам усміхнувся,

Потім на стежині,

Як хлопчак, роззувся. 

М. Сингаївський

— Які слова вжито у переносному значенні?

— Доберіть перевірне слово до слова стежині.

— Виділіть префікс у слові роззувся. Поясніть його правопис.

2. Аналіз контрольної роботи

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку

Вступна бесіда

— Наша мова — безмежний океан слів: довгих і коротких, добрих і злих, веселих і сумних. Слова — дорогоцінні кольорові камінці. І мало їх просто назбирати в купу. Треба ще вміти викладати візерунки з них. Щоб розібратися в цій незліченній кількості слів, вчені вирішили згрупувати їх за певними ознаками: виділити слова, які означають назви предметів.

— Які це слова? (Іменники)

— На які питання вони відповідають? (Хто? що?)

— Потім виділити слова-назви ознак.

— Які це слова? (Прикметники)

— На які питання вони відповідають? (Який? яка? яке? які?)

— І, нарешті, виділити слова-назви дій.

— Які це слова? (Дієслова)

— На які питання вони відповідають? (Що роблять? що зроблять? що буде робити?)

— На сьогоднішньому уроці ми розпочинаємо вивчати дієслово.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 388, с. 157)

— Прочитайте прислів’я. Як ви їх розумієте?

— Назвіть дієслова і поставте до них питання.

2. Розвиток мовлення (вправа 389, с. 157)

Вправа «Мікрофон»

— Розгляньте малюнки. Хто що робить?

— Складіть речення за кожним малюнком і запишіть. Підкресліть слова, які відповідають на питання що робить? що роблять?. Як називаються такі слова?

Фізкультхвилинка

3. Працюємо разом (вправа 390, с. 158)

— Прочитайте текст і спишіть два речення.

— Підкресліть дієслова і всі іменники, які з ними зв’язані. Усно поставте питання до іменників.

— Складіть план тексту, поділивши його на абзаци.

V. Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

1. Творення дієслів

— Як ви гадаєте, чи багато існує дієслів у нашій мові? (Безліч, їх не можна перерахувати.)

— А звідки вони беруться?

— Дієслова мають здатність утворюватися від інших частин мови.

На дошці — три іменники:

малюнок — ...

читанка — ...

дар — ...

— Якою частиною мови є ці слова?

— А чи можемо ми від іменників утворити дієслова? (Так)

— Запишіть лише утворені дієслова: малювати, читати, дарувати.

На дошці — три прикметники:

чистий — ...

фарбований -...

світлий — ...

— Утворіть дієслова від цих прикметників.

— Запишіть утворені дієслова: чистити, фарбувати, світити.

2. Гра «Упіймай дієслово»

Учитель читає вірш. Учні, почувши дієслово, плещуть у долоні.

ПРОКИДАЙСЯ

Тільки сонце встане,

Тихенько до віконця

Ти підстав свою долоньку

Під промінчик ніжний сонця.

Прибери мерщій в кімнатці,

Й чистим, вмитим, за сніданком

Привітайся до матусі:

Рідна, з добрим ранком!

Потім радісним, привітним

Поспішай до трав, до квітів,

А щоб день минув немарно —

З усіма поводься гарно.

VІ. Підсумок уроку

— Яку частину мови почали вивчати?

— Що називає дієслово?

— На які питання відповідає?

VІI. Домашнє завдання

Вправа 391, с. 158.