Українська мова 3 клас урок "Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками"

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками

Мета: закріпити в учнів поняття про прикметник як частину мови, про його роль у мовленні; вчити вживати різні форми прикметників у сполученні з іменниками; розвивати зв’язне мовлення школярів, образне мислення; виховувати любов до прекрасного.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Каліграфічна хвилинка

Юю юр ою ють тю в’ю

Як тепло пахне хліб!

І сонцем, що всміхалося весною.

П. Воронько

— Перебудуйте перше речення на питальне.

— Доберіть антоніми до слів: радісний, працьовитий, усміхнений, теплий.

2. Письмо з пам’яті

— Вивчіть вірш і запишіть його з пам’яті.

Заєць має двоє вух.

Як одним він рухає,

Другим слуха вітерець,

Що за полем дмухає. 

3. Перевірка домашнього завдання

Гра «Чия казочка краща?»

Учні зачитують складені вдома казки про двох хвальків. Обирають найкращу.

IІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку

Вправа «Мікрофон»

— Яку частину мови ми вивчаємо?

— Що називає прикметник?

— На які питання відповідають прикметники?

— Якою є роль прикметників у мовленні?

— З якою частиною мови зв’язаний прикметник у реченні?

— На сьогоднішньому уроці ми будемо вчитися вживати різні форми прикметників у сполученні з іменниками, визначатимемо число і рід прикметників, будемо розвивати своє мовлення, збагачувати словниковий запас.

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Працюємо разом (вправа 379, с. 154)

— Прочитайте. Доберіть до тексту заголовок.

— Визначте рід прикметників, ужитих у другому реченні.

2. Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою в парах (вправа 380, с. 155)

— Прочитайте вірш Михайла Стельмаха. Спишіть, розкриваючи дужки.

— Що допомогло поставити прикметники в потрібній формі?

3. Збагачуємо словниковий запас (вправа 381, с. 155) 

— Прочитайте. Які слова, на вашу думку, потрібно замінити? Чому? 

— Спишіть, добираючи для заміни слова з довідки. 

4. Самостійна робота з наступною самоперевіркою за зразком на дошці (вправа 382, с. 155) 

— Із пропонованих словосполучень випишіть лише ті, у яких прикметники вжито в переносному значенні. 

Фізкультхвилинка 

V. Систематизація і узагальнення отриманих знань 

1. Робота в парах. Гра «Утвори прислів’я» 

— Спишіть, утворюючи з іменників, поданих у дужках, прикметники. 

Захотів (птах) молока. Друг (череді) вовк не (страх). З доброго тіста (смак) паляниця. 

— Як ви розумієте утворені прислів’я? 

— Підкресліть прикметники. Визначте їх рід і число. 

2. Списування 

— Спишіть текст. Визначте у тексті прикметники, що стоять у множині. 

Найвищі ссавці на Землі — жирафи. На голові 2–4 ріжки. Передні ноги такі високі, а шия така довга, що жирафа змушена незграбно нахилятися, широко розставивши ноги, щоб напитися води. 

3. Робота в групі 

— До поданих прикметників доберіть іменники. 

Ситий — ... (вовк, чоловік...) 

Солодкий — ... (мед, пиріг, ...) 

Старий — ... (сад, дідусь, ...) 

Хороший — ... (хлопчик, день, ...) 

Гучний — ... (голос, крик, ...) 

Дзвінкий — ... (спів, сміх, ...) 

4. Словотворча робота 

— Утворіть з виділених слів однокореневі прикметники. Запишіть словосполучення. Виділіть закінчення прикметників. Порівняйте їх із закінченням запитання. Який висновок ви зробили? 

Варення із вишні — варення (яке?) вишневе 

Кисіль із малини — ... 

Стрічка із шовку — ... 

Каша із пшона — ... 

Плаття із шерсті — ... 

Будинок із цегли — ... 

VІ. Підсумок уроку 

Гра «Закінчи речення» 

На уроці я вчився... 

Найбільше мені сподобалося... 

На наступному уроці хочу навчитися... 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 383, с. 155.