Українська мова 3 клас урок "Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях"

Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях

Мета: формувати в учнів уміння розрізняти прикметники, вжиті в прямому і переносному значеннях; вчити влучно вживати їх в усному і писемному мовленні; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до рідного слова. 

Хід уроку

I. Організаційний момент

Нумо, діти, підведіться!

Всі приємно посміхніться!

Пролунав уже дзвінок —

Починаємо урок.

II. Актуалізація опорних знань 

1. Каліграфічна хвилинка

Ссе ес ст сп сн ус

Сонце соняшник ясне

Сонях сонечко зустрів,

Сонях сонечком розцвів!

М. Пономаренко

— Відгадайте загадку.

На городі він росте —

Сонце ясне, золоте.

Жовте око, жовті вії.

Та чомусь воно не гріє. (Соняшник)

— Запишіть слово-відгадку.

— Доберіть прикметники до слова соняшник.

2. Гра «Утвори словосполучення»

— До іменників доберіть за змістом прикметники. Запишіть словосполучення. Визначте рід прикметників.

День           водянистий

струмок гарячий

привіт сонячний

станція водяний

птах           водна

кисіль дзвінкий

3. Перевірка домашнього завдання (вправа 368, с. 151)

IІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку

— Прочитайте вірш. Знайдіть прикметники.

 

Бджілки золотисті

В квітах літають,

Роси перлисті

З трав опадають.

М. Рильський

 

— У якому значенні вжито прикметники?

— Доберіть до іменників бджілки і роси прикметники в прямому значенні.

— На сьогоднішньому уроці ми будемо спостерігати за прикметниками, які вживаються в прямому і переносному значеннях.

В прямому й переносному

Значенні буває.

Висловити думку

Краще допомагає.

Золота осінь, золота річ,

Золотий характер, золотий вік.

Подумай і скажи, що справжнє,

А що — ні?

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Фронтальна робота (вправа 369, с. 151)

— Прочитайте. Поясніть, як ви розумієте подані словосполучення.

— У якому випадку прикметник ужито в прямому значенні? А в якому — в переносному?

2. Працюємо разом! (вправа 370, с. 151)

— Коли так говорять?

— У поданих сполученнях слів замініть іменники іншими так, щоб прикметники набули прямого значення. Запишіть їх за зразком.

3. Робота в парі (вправа 371, с. 152)

— Утворіть словосполучення за питаннями.

— Складіть з утвореними словосполученнями речення і запишіть за зразком. Чи є серед них прикметник, ужитий у переносному значенні?

— Підкресліть у реченнях головні члени.

4. Робота в групах (вправа 372, с. 152) 

— Прочитайте. 

— До виділених іменників доберіть такі різні прикметники, щоб вашу розповідь можна було назвати «Взимку на галявині», «На галявині навесні» або «На галявині восени». Користуйтеся довідкою та малюнками. 

— Кожна група записує один із варіантів розповіді (за вибором або за завданням учителя). 

Фізкультхвилинка 

V. Систематизація й узагальнення отриманих знань 

1. Вибіркове списування 

— Випишіть словосполучення з переносним значенням. Складіть речення з одним зі словосполучень. 

Солодкі ягоди, золоті руки, мамині руки, срібний передзвін, солодка мова, срібний перстень, золоте серце, холодний погляд, золотий колос, чиста вода, золотий годинник, холодний день, чисте сумління. 

2. Диктант «Скарбничка мудрості народу» 

Для запису під диктування використовуються прислів’я, приказки. Учитель читає текст один раз, учні уважно слухають і записують по пам’яті, потім озвучують свій запис. 

- Не родись багатий, а родись щасливий. 

- Нема гіршої долі, як жити без волі. 

- Двері мудрості ніколи не замкнені. 

- Хочеш бути щасливим, не будь лінивим. 

- Там земля мила, де мати народила. 

- У чужій стороні і сонце не так світить. 

- Шануй батька й неньку, то буде скрізь тобі гладенько. 

- Як березень не хмуриться, а весною пахне. 

- Травень ліс одягає — літа в гості чекає. 

VІ. Підсумок уроку 

Гра «Закінчи речення» 

- На уроці я вчився... 

- Найбільше мені сподобалося... 

- На наступному уроці я хочу навчитися... 

VII. Домашнє завдання 

Вправа 373, с. 153.