Українська мова 3 клас урок "Розбір прикметника як частини мови"

Розбір прикметника як частини мови

Мета: удосконалювати вміння встановлювати зв’язок між іменником і прикметником, визначати рід і число прикметників; розвивати зв’язне мовлення учнів, орфографічну пильність; виховувати пунктуальність, охайність, повагу до людей праці.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Каліграфічна хвилинка

Щщ ще ощ щі

Дощ щирий мерщій

Ви не бійтесь цих дощів,

Вони ще теплі, зовсім не холодні,

Їх називаємо грибні дощі.

Тож по гриби мерщій сьогодні.

— Яким є останнє речення за метою висловлювання?

— Доберіть прикметники до слова дощ.

— Які закінчення будуть у цих прикметниках? (-ий; -ій)

— Чому? (Чоловічій рід)

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 364, с. 149)

IІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вміння добирати прикметники, знаходити їх у реченні, визначати рід і число прикметника, аналізувати прикметник як частину мови.

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 365, с. 150)

— Спишіть словосполучення прикметників з іменниками. До прикметників доберіть синоніми і антоніми. Запишіть за зразком.

Веселі пісні — радісні, сумні.

Сильний вітер — потужний, інтенсивний, слабкий.

Чисте повітря — прозоре, забруднене.

Мала киця — крихітна, велика.

2. Робота в парі (вправа 366, с. 150)

— Прочитайте виразно текст.

— Випишіть спільнокореневі слова парами. Позначте їх будову. Усно назвіть рід прикметників.

— Назви яких кольорів можна утворити від слів абрикос (абрикосовий); лимон (лимонний); золото (золотий); срібло (срібний)?

3. Робота в групі (вправа 367, с. 150)

— Прочитайте. Доберіть до тексту заголовок, який складався би зі сполучення прикметника з іменником.

— Знайдіть прикметник, ужитий в усіх трьох родах. Випишіть його разом з іменниками, з якими він зв’язаний.

4. Колективна робота

— Зробіть аналіз слова електричний у даній послідовності (с. 151).

5. Самостійна робота з наступною самоперевіркою зі зразком, поданим на дошці 

— За поданим зразком (с. 151) проаналізуйте прикметники: улюблені, чарівні. 

Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Вибіркове списування 

— Виразно прочитайте вірш. Випишіть прикметники разом з іменниками. Визначте число і рід прикметника. 

Що таке Батьківщина? 

За віконцем калина, 

Тиха казка бабусі, 

Ніжна ласка матусі, 

Дужі руки у тата,

Під тополями хата, 

Під вербою криниця, 

В чистім полі пшениця, 

Серед лугу лелека, 

І діброва далека... 

2. Списування з граматичним завданням 

— Прочитайте текст. Спишіть, вставляючи пропущені закінчення прикметників. Поясніть, як ви дізналися, які закінчення треба вставити. 

Скільки з’явилося нових квіток! Уже відцвіли блакитн... проліски. А в кущиках свіж... трави з’явилися фіолетов... фіалки. Біл... рухлив... дзвоники конвалій висять на тоненьк... ніжках. Від’їде травень на човнику і прихопить з собою син... дощі, зелен... шум та солов’їн... спів. 

— У другому і третьому реченнях підкресліть головні члени речення. 

— Зробіть аналіз прикметника зелений у такому порядку: 

1) Аналізоване слово. 

2) Від якого слова в реченні залежить. 

3) На яке питання відповідає. 

4) До якої частини мови належить. 

5) Число. 

6) Рід (в однині). 

7) Яким є членом речення. 

3. Гра «Угадай за закінченням, який прикметник» 

На дошці написано прикметники і закрито, видно лише їх закінчення. За ними учні мають відгадати прикметник і написати його з самостійно придуманим іменником. Наприклад: зелен-ий (гай); блакитн-е (небо); висок-а (береза); червон-і (олівці); давн-я пісня), син-є (плаття). 

VІ. Підсумок уроку 

— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 

— З яким настроєм ми завершуємо наш урок? 

VII. Домашнє завдання 

Вправа 368, с. 151.