Українська мова 3 клас урок "Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників"

Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників

Мета: вчити учнів змінювати прикметники за родами, визначати родові закінчення прикметників; розвивати зв’язне мовлення, фонематичний слух; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Ось і знову дзвінок лунає,

Мелодійно і срібно звучить.

Він до класу дітей скликає,

Щоб успішно нового навчить.

II. Актуалізація опорних знань 

1. Каліграфічна хвилинка 

Цц цв ця оц 

Цвіт цвітуть 

Цвіту не вирви задаром, 

Гілки не втни для забави. 

П. Ситченко 

— До чого закликає нас автор вірша? 

— Розгадайте шараду. 

На неї птах сідає, 

Вона його гойдає, 

А «г» на «б» змініть — 

Звірятком стане вмить. (Гілка — білка) 

— Складіть речення з цими словами. 

2. Словниковий диктант 

Електрика, черешня, бензин, фермер, кукурудза, дециметр, комп’ютер, вокзал. 

Самоперевірка з дошки. 

3. Перевірка домашнього завдання 

1-ша група (вправа 350) — учні діляться спостереженнями за змінами в природі біля свого будинку. 

2-га група (вправа 355) — загадують загадку про весну. Називають прикметники, які характеризують цю пору року.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку

Вправа «Мікрофон»

— Яку частину мови ми вивчаємо? (Прикметник)

— Як змінюються прикметники? (За числами, за питаннями)

— Як визначити число прикметника? (За іменником, пов’язаним з ним)

— Яке закінчення мають прикметники у множині?

— На сьогоднішньому уроці ми будемо вчитися змінювати прикметники за родами.

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Працюємо разом (вправа 356, с. 146)

— Запишіть сполучення прикметників з іменниками у три стовпчики: у перший стовпчик — чоловічого роду; у другий стовпчик — жіночого роду; у третій стовпчик — середнього роду.

— Як ви визначаєте рід прикметників?

2. Працюємо разом!

— Розгляньте таблицю.

— Чи змінюються прикметники за родами?

— Від чого залежить рід прикметника? (Від роду іменника, зв’язаного з ним.)

— Які закінчення мають прикметники чоловічого роду? (-ий, якщо основа закінчується на твердий приголосний; -ій, якщо основа закінчується на м’який приголосний.)

— Які закінчення мають прикметники жіночого роду? (-а, якщо основа закінчується на твердий приголосний; -я, якщо основа закінчується на м’який приголосний.)

— Які закінчення мають прикметники середнього роду? (-е, якщо основа закінчується на твердий приголосний; -є, якщо основа закінчується на м’який приголосний.)

— Чи змінюються за родами прикметники у множині? (У множині прикметники за родами не змінюються. Для всіх родів вони мають однакове закінчення -і.)

Прикметник з іменником завжди

Стоїть в одному числі.

Змінюється за родами,

Коли стоїть в однині.

Не змінюється за родами,

Коли стоїть у множині.

Для всіх родів він має

Однакове закінчення -і.

Зелені дерева, безмежні поля,

Усе це рідна моя земля.

Прикметник я буду учити,

А землю рідну любити.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота в парах (вправа 358, с. 147)

— Утворіть словосполучення, добираючи з довідки до кожного іменника прикметник. Запишіть утворені словосполучення, відповідно змінивши прикметник.

2. Фронтальна робота (вправа 359, с. 148)

— Прочитайте вірш. Зверніть увагу, хто його написав. Що ви вже знаєте про Тараса Шевченка?

Вправа «Мікрофон»

— Розкажіть, які картини ви уявляєте, читаючи вірш. Які слова допомогли їх уявити?

— Які вірші Тараса Шевченка ви знаєте? Прочитайте один з них перед класом.

3. Гра «Коректор»

— Розгляньте текст.

— Як потрібно змінити слова, щоб текст став зрозумілим?

Ось стоїть переді мною (легкі, тендітні) пролісок. Його (білі, запашні) голівка схилилася додолу. А поряд ростуть такі ж (скромний, ніжний) вісники весни. Це означає, що настала (справжні) весна.

4. Гра «Кінцівки»

— Допишіть закінчення прикметників. Чому ці закінчення різні?

Папір (який?) біл...

Хустинка (яка?) біл...

Молоко (яке?) біл...

Хмари (які?) біл...

Костюм (який?) син...

Фарба (яка?) син...

Море (яке?) син...

Волошки (які?) син...

VI. Підсумок уроку

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Від чого залежить рід прикметника?

VII. Домашнє завдання

Вправа 359 (4), с. 148.