Українська мова 3 клас урок "Змінювання прикметників за числами і за питаннями у сполученні з іменниками"

Змінювання прикметників за числами і за питаннями у сполученні з іменниками

Мета: вчити учнів змінювати прикметники за числами і за питаннями у сполученні з іменниками; вдосконалювати вміння ставити питання від іменника до прикметника; розвивати зв’язне мовлення, образне мислення; виховувати працелюбність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Каліграфічна хвилинка

Яс ею ць туп оч ща

Сонце щавель

Попрощалось ясне сонце

З чорною землею.

Виступає круглий місяць

З сестрою зорею.

Т. Шевченко

— Випишіть прикметники і поставте до них питання.

— Зробіть звуковий аналіз слова місяць.

— Знайдіть і назвіть у вірші букви, які позначають два звуки.

— Назвіть головні члени у першому реченні.

2. Прикметниковий диктант

— Доберіть прикметники до іменників (диктує вчитель), пояснюючи при цьому всі орфограми і у прикметниках, і в іменниках.

Пиріг (яблучний, ароматний, свіжий, рум’яний, смачний, ...)

Пшениця (золота, стигла, висока, густа, зелена, ...)

Черешня (стигла, соковита, червона, налита, запашна, ...)

Автомобіль (швидкий, легковий, вантажний, новий, красивий, ...)

3. Перевірка домашнього завдання (вправа 342 (2), с. 143)

IІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку

Вибірковий диктант

— Випишіть прикметники з вірша у стовпчик.

Тепла і ніжна — в матусі рука.

Дужа й солона вона — в моряка.

У сталевара — міцна, мозолиста.

Легка, мов крило,— в піаніста-артиста.

В лікаря — чуйна.

Шорстка — в хлібороба ...

Тільки ніяка рука — у нероби.

Л. Савчук

— З яким іменником зв’язані виписані прикметники? (Рука).

— У якому числі вжито іменник рука?

— Сьогодні ми будемо вчитися змінювати прикметники разом з іменниками в однині і множині, виділяти закінчення.

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Попрацюйте разом! (Вправа 346, с. 144)

— Прочитайте, додайте пропущені закінчення прикметників.

— У якому числі вжито іменники першого стовпчика? У якому числі вжито іменники і прикметники другого стовпчика? Від чого залежить число прикметника?

— Спробуйте самостійно зробити висновок про змінювання прикметників в однині і множині. Зіставте свої висновки з правилом.

Висновок. Прикметник завжди стоїть у тому числі, що й іменник, з яким він зв’язаний. У множині всі прикметники мають закінчення -і.

Фізкультхвилинка

2. Робота в парах (вправа 347, с. 144)

— Із утвореними сполученнями слів (див. вправу 346) складіть усну розповідь. Доберіть до неї заголовок.

3. Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою в парах (вправа 348, с. 144)

— Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

— Випишіть сполучники іменників із прикметниками, ставлячи між ними питання. Позначте закінчення прикметників за зразком. Усно визначте число.

4. Фронтальна робота (вправа 349, с. 145)

— Розгляньте фотоілюстрацію. За її змістом доберіть сполучення іменників із прикметниками.

— Прочитайте опис весняної пори. Зіставте свої словосполучення з використаними в тексті.

— Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні. Поясніть, як ви їх розумієте.

5. Попрацюємо разом! (Вправа 351, с. 145)

— Спишіть словосполучення. Позначте закінчення прикметників.

— Що відбувається з прикметником, якщо змінюється іменник, з яким він зв’язаний?

6. Робота в парі (вправа 352, с. 145)

— Прочитайте вірш Анатолія Костецького. Випишіть сполучення іменників із прикметниками. Позначте закінчення.

— Знайдіть слова, в яких двома буквами позначено один звук.

— Складіть звукову модель виділеного слова.

7. Робота в групах (вправа 353, с. 146)

— Подані сполучники іменників із прикметниками запишіть таким чином: одна група виписує сполучення, вжиті в однині, інша — у множині.

8. Збагачуємо словниковий запас (вправа 354, с. 146)

— Спишіть, добираючи з довідки прикметники, що найбільше підходять за змістом.

— Як можна назвати кожну групу прикметників у довідці?

V. Підсумок уроку

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

— У якому числі може стояти прикметник?

— Які закінчення мають прикметники у множині?

VІ. Домашнє завдання

Перша група — вправа 350, с. 145; друга група — вправа 355, с. 146.