Українська мова 3 клас урок "Зв’язок прикметників з іменниками"

Зв’язок прикметників з іменниками

Мета: поглиблювати знання учнів про прикметник як частину мови, його значення у мовленні, зв’язок з іменником; формувати вміння вживати прикметники в усному і писемному мовленні; розвивати чуття мови, культуру мовлення; виховувати любов до рідного слова. 

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Каліграфічна хвилинка

Мм ем му рум ам

Рум’яна маківка бджола

Мак розправив капелюха

І бджолину пісню слуха.

М. Пономаренко

— Назвіть іменники, вжиті в рядках вірша.

— Доберіть прикметники до іменників мак і пісня.

— Назвіть префікс у слові розправив. Поясніть його правопис.

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 335, с. 139)

IІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку

Гра «Добери прикметник»

Учитель на дошці записує три іменники. Учні списують їх, добираючи прикметники. Перемагає той, хто добере більше прикметників. Кожен при¬кметник можна вживати лише один раз.

Сніг... (холодний, блискучий, білий, колючий, сріблястий, ...)

Весна... (ясна, гомінка, тепла, сонячна, квітуча, ...)

Мама... (ніжна, рідна, лагідна, добра, терпляча, ...)

— Поставте питання до дібраних вами слів.

— Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати прикметник.

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Попрацюйте разом (вправа 336, с. 140)

— Прочитайте запис. Розкрийте дужки. Поставте прикметники в потрібній формі.

— На що ви орієнтувалися при змінюванні прикметників? Чому?

2. Робота в парі (вправа 337, с. 140)

— Прочитайте вірш. Подумайте і скажіть, в якому значенні — прямому чи переносному — вжито слово срібний. Доведіть свою думку.

— Випишіть виділені іменники і зв’язані з ними прикметники за зразком.

3. Пояснення вчителя

— Прикметники в реченні зв’язані з іменниками, бо вказують на ознаки предметів. Питання потрібно ставити від іменника до прикметника. Наприклад: хліб (який?) рум’яний, квітка (яка?) пахуча, небо (яке?) блакитне, книги (які?) цікаві.

Фізкультхвилинка

4. Колективна робота (вправа 338, с. 141)

— Назвіть усі можливі ознаки до іменників м’яч, яблуко, мама.

5. Хвилинка спілкування

— Відгадайте загадку.

 

У нім знання з усього світу,

Мишка може їх розкрити. (Комп’ютер)

— Каліграфічно запишіть слово-відгадку. Зробіть звуко-буквений аналіз слова.

— Продовжіть діалог.

6. Робота в групі (вправа 339, с. 141)

— Прочитайте і відгадайте загадки. Спишіть.

— Назвіть ознаки, які допомогли знайти відгадки.

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота в парах

— У вас є дві групи іменників.

1) Посуд, кущ, день, садок, зошит.

2) Глина, бузок, літо, вишня, учень.

Від іменників другої групи за допомогою суфіксів -ян-, -ов-, -н-, -ев-, -івськ- утворіть прикметники і поєднайте їх з іменниками першої групи. Запишіть утворені словосполучення.

(Глиняний посуд, бузковий кущ, літній день, вишневий садок, учнівський зошит)

2. Вибіркове списування

— Прочитайте текст. Випишіть іменники і зв’язані з ними прикметники.

Виглянуло лагідне сонечко. Чарівний ліс, широкий луг, безмежні поля і тиха річечка освітились його лагідним промінням.

3. Гра «Відгадайте слово за його ознакою»

- Пухнаста, руда, хитра. (Лисиця)

- Холодна, люта, сніжна. (Зима)

- Погожий, теплий, сонячний. (День)

- Свіже, прозоре, прохолодне. (Повітря)

4. Попрацюйте разом!

— Доберіть заголовок до тексту. Визначте основну думку твору.

— Знайдіть прикметники, підкресліть їх. З якими іменниками вони зв’язані?

Весняне сонце розбудило від сну мурашок. Ожив мурашник. Маленькі комахи вибралися із зимових квартир. Вони почали ремонтувати своє житло. Мурашки носили маленькі гілочки, суху хвою. Руді мурашки винищують лісових шкідників. Вони допомагають нам зберегти ліси. Не можна руйнувати їх житло і розкопувати мурашині кучі.

VІ. Підсумок уроку

— Чого вчилися сьогодні на уроці?

— Що цікавого дізналися?

— Якою є роль прикметників у нашому мовленні?

VІІ. Домашнє завдання

Вправа 340, с. 141.