Українська мова 3 клас урок "Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні"

Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні

Мета: поглибити знання учнів про прикметник, його значення у мовленні; формувати вміння доречно вживати прикметники; вчити впізнавати прикметник за питаннями; розвивати зв’язне мовлення, образне мислення; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань 

1. Хвилинка каліграфії 

Ооо ось он то ом ов 

Вночі овочі окраєць 

Два зелених огірочки 

Походжали по садочку, 

Бо в городі, лежебоки, 

Понамулювали боки. 

— Розберіть слово походжали за будовою. 

— Як ви розумієте слово лежебоки? 

— Складіть речення зі словом окраєць. (Рум’яний окраєць хліба лежав біля горщика на вишитому рушнику.) 

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 330, с. 137) 

 IІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку

Вступна бесіда

— Яку частину мови вивчали на попередніх уроках?

— Яка роль іменника у нашому мовленні?

— Іменник є дуже важливою частиною мови, бо він називає всі предмети і явища навколишньої дійсності. Та чи можемо ми в нашому житті обійтися тільки іменниками?

— Сьогодні до нас на урок завітав друг іменника — прикметник.

Тема ця хоч не проста, та для нас цікава,

Будуть різні в ній слова, буде і забава.

І в скарбничку мовну цю, поки вивчимо тему,

Мовних скарбів пребагато ми з вами зберемо.

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 331, с. 138)

— Прочитайте уривок з вірша Дмитра Білоуса.

— Пригадайте, що ви вже знаєте про прикметник?

2. Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою в парах (вправа 332, с. 138)

— Прочитайте і спишіть. Підкресліть прикметники. Усно поставте до них питання.

— Зверніть увагу, як за допомогою прикметників авторові вдалося змалювати предмети навколишньої природи. Використовуйте для цього прикметники.

— У яких рядках вірша висловлено його головну думку?

3. Робота в групах (вправа 333, с. 139)

— Прочитайте. Чи можна точно визначити, в яку пору року відбувається подія? Чому?

— У кожному реченні на місці крапок уставте прикметники. Доберіть слова так, щоб було зрозуміло в яку пору року відбувається подія.

— Яка частина мови допомогла увиразнити текст? Зробіть висновок про значення прикметників у нашому мовленні.

— Прочитайте свій текст перед класом.

— Відгадайте загадку.

 

Серед трав, кущів, калюж

В’ється стрічка, наче вуж,

Не плазує, не іде,

А усіх кудись веде. (Стежка)

— Що ви можете сказати про слова стежка і доріжка? (Це синоніми.)

Фізкультхвилинка

4. Фронтальна робота (вправа 334, с. 139)

— Прочитайте.

— Продовжте казку (усно). Доберіть заголовок.

— Випишіть з казки прикметники разом з іменниками, з якими вони зв’язані. Ставте питання від іменника до прикметника.

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота в парах

— Доберіть слова-ознаки до зображених предметів.

Гра «Який? Яка? Яке? Які?»

Малюнок лимона (який?) — ... (колір), ... (розмір), ... (форма), ... (смак).

Малюнок груші (яка?) — ... (колір), ... (розмір), ... (форма), ... (смак).

Малюнок яблука (яке?) — ... (колір), ... (розмір), ... (форма), ... (смак).

Малюнок полуниць (які?) — ... (колір), ... (розмір), ... (форма), ... (смак).

— Які саме ознаки визначає прикметник?

2. Творча робота в групах

— Миколка написав твір. Ось він.

Ліс. ... вечір. У ... ... кожухах сплять ялинки. ... замети вкрили ... пеньки та ... листя. Скоро ... вовчі очі виглянуть із ... хащі.

(Зимовий, білих, пухнастих, снігові, старі, осіннє, голодні, лісової).

— Чи сподобався вам Миколчин твір?

— Що потрібно додати, щоб він став кращим?

— До якої частини мови належать ці слова?

— Запишіть утворений текст, додаючи слова з довідки.

3. Гра «Відшукай прикметник»

— Прочитайте вірш. Спишіть. Підкресліть прикметники. Усно поставте до них питання.

На зеленому горбочку,

У вишневому садочку,

Притулилася хатинка,

Мов маленькая дитинка.

Леся Українка

VІ. Підсумок уроку

— Як бачите, діти, прикметники роблять нашу мову багатшою, досконалішою, допомагають точніше висловити свою думку. Вони ніби є життєдайною силою нашої мови. Ось послухайте вірш, складений майже із самих прикметників.

Ніжна, мила, світанкова,

Ясна, чиста, колискова,

Мелодійна, дзвінкотюча,

Дивна, радісна, співуча,

Лагідна, жива, казкова,

Красна, чарівна, шовкова,

Найдорожча, добра, власна,

Мудра, сонячна, прекрасна,

Солов’їна, барвінкова

Українська мова!

— Які прикметники ви б іще використали, описуючи нашу мову?

VIІ. Домашнє завдання

Вправа 135, с. 139.