Українська мова 3 клас урок "Перевірна робота за темою «Іменник»"

Перевірна робота за темою «Іменник»

Мета: перевірити рівень сформованості знань учнів за темою «Іменник»; розвивати мислення, увагу; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, мети уроку

III. Перевірка засвоєних знань

1 варіант

1. Що означає іменник?

а) Дію предмета;

б) ознаку предмета;

в) назву предмета.

2. Підкресліть іменник, який є загальною назвою:

а) Київ;

б) місто;

в) Україна.

3. До іменників, які відповідають на питання хто?, доберіть споріднені імен¬ники, які відповідають на питання що?.

Зразок: моряк — море.

Робітник —

шахтар —

журналіст —

школяр —

лісник —

футболіст —

4. Визначте і надпишіть рід іменників.

Дятел, дерево, щілина, дзьоб, крило, пташка.

5. Подані іменники запишіть у множині.

Дерево —

портфель —

пісня —

серп —

6. Від поданих слів утворіть спільнокореневі іменники:

Зимувати —

радісний —

лікарський —

читати —

7. Складіть словосполучення, змінюючи закінчення іменників. За потреби використовуйте прийменники.

Їхати, машина —

злізти, дерево —

скласти, ящик —

відпочивати, річка —

8. Складіть речення з поданих слів. Підкресліть у ньому граматичну основу.

Ось, над, калиною, ріка, віти, стелить, золоті.

2 варіант

1. На які питання відповідають іменники?

а) Хто? що роблять?

б) хто? що?

в) який? які?

2. Підкресліть іменник, який є власною назвою. 

а) річка; 

б) озеро; 

в) Дніпро. 

3. До іменників, які відповідають на питання що?, доберіть споріднені іменники, які відповідають на питання хто?. 

Зразок: коса — косар. 

Трактор — 

лікування — 

дружба — 

машина — 

читання — 

робота — 

4. Визначте і надпишіть рід іменників. 

Здоров’я, будинок, хата, щастя, квартира, пальто. 

5. Подані іменники запишіть в однині. 

Парти — 

олівці — 

дятли — 

поля — 

6. Від поданих слів утворіть спільнокореневі іменники: 

Весняний — 

працювати — 

лікарський — 

сміятися — 

7. Складіть словосполучення, змінюючи закінчення іменників. За потреби використовуйте прийменники. 

Малювати, фарба — 

покласти, портфель — 

наклеїти, картон — 

плавати, море — 

8. Складіть речення з поданих слів. Підкресліть у ньому граматичну основу. 

Під, їжачок, береза, сінце, стіжок, наносив. 

IV. Підсумок уроку 

— Які труднощі виникли у вас під час виконання завдань?