Українська мова 3 клас урок "Узагальнення за темою «Іменник»"

Узагальнення за темою «Іменник»

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів за темою «Іменник»; розвивати мислення, орфографічну пильність, увагу, зв’язне мовлення школярів; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми узагальнимо знання про іменник як частину мови.

III. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Гра «Незакінчене речення»

- Слова, що є назвами предметів, це...

- Іменники можуть бути назвами істот і...

- Іменники належать до роду: ..., ..., ...

- Іменники мають число: ... та...

- З великої букви пишуться ... іменники.

2. Каліграфічна хвилинка

— Запишіть каліграфічно сполучення букв.

ож но ці рі две ни са

— Складіть слова з цими сполученнями. (Ножиці, двері, сани)

— Що ви можете сказати про ці слова? (Уживаються лише у множині.)

3. «Корисні поради». Диктант з коментуванням

Тарас Григорович Шевченко, місто Харків, Кримські гори, Чорне море, Батьківщина, собака Булька.

Взаємоперевірка робіт.

— Дайте пораду своєму однокласникові щодо написання цих слів.

4. Вибіркове списування

— Прочитайте виразно вірш. 

Зима

Одяглися люди в шуби,

Натопили тепло груби.

Білки гріються в дуплі,

Миші в норах у землі.

Сплять ведмеді в теплих лігвах,

Сосни в інею застигли,

І під кригою на дні 

Сплять у річці окуні.

Н. Забіла

— Випишіть виділені іменники.

— Поставте їх в однині та визначте їх рід.

Фізкультхвилинка

5. Гра «Упізнай мене»

— Почувши іменники, які є назвами істот, плещіть у долоні.

Узлісся, місяць, мудрість, клімат, зав’язь, компас, дівчина, лікар, моряк, чистота, глибина, тюлень, турист, студент, параграф, комар, дятел, сад, теля, військо, натовп, пожежник, футболіст, звіробій, трава.

6. Гра «Хто швидше?»

— До іменників першого ряду доберіть з другого ряду іменники, протилежні за значенням.

Доброта, юність, багатство, тепло, здоров’я.

Злість, холод, хвороба, старість, бідність.

7. Гра «Лото-забава»

На картках за допомогою граматичних ознак зашифровані слова.

Завдання: за допомогою граматичних ознак розпізнати слова.

Картка 1

Ім., одн., ч. р., неістота, заг. н. (Стіл)

Ім., одн., ж. р., істота, власн. н. (Софія)

Картка 2

Ім., одн., с. р., істота, заг. н. (Курча)

Ім., мн., неістота, заг. н. (Двері)

Картка 3

Ім., одн., ч. р., істота, власн. н. (Дмитрик)

Ім., мн., неістота, заг. н. (Парти)

Картка 4

Ім., одн., с. р., неістота, власн. н. (Дніпро)

Ім., одн., ж. р., неістота, заг. н. (Книга)

8. Самостійна робота

— З кожної групи слів утворіть і запишіть речення.

Де, пташок, нема, багато, там, мурашок.

Квітень, травень, з, водою, з, травою.

— Знайдіть іменники, вкажіть їх число.

9. Гра «Хто “зайвий”?»

— Вилучіть з кожного ряду «зайве» слово. Обґрунтуйте свою думку.

Щастя, щасливчик, пощастило.

Музика, музичний, музикант.

Здоровий, поздоровлення, здоров’я.

Мова, розмова, розмовляти.

Казка, казковий, казкар.

10. Гра «Кращий мовознавець»

— Кожне словосполучення замініть близьким за значенням іменником.

Сильний дощ — ...

дощ із блискавкою — ...

сильна метелиця — ...

буря на морі — ...

IV. Підсумок уроку

Гра «Лінгвістичний баскетбол»

- Карпати — власний іменник? (Так)

- Загальні іменники пишуться з великої літери? (Ні)

- Іменники відповідають на питання хто? що? (Так)

- Іменники, до яких можна додати слова мій, він — чоловічого роду? (Так)

- Назви вулиць, сіл, міст пишуться з маленької літери? (Ні)

- Іменники, що є назвами неістот, відповідають на питання що? (Так)

- Плечі — це іменник, що вживається у множині? (Так)

- Іменники зв’язуються з іншими словами за допомогою прийменників та закінчень? (Так)