Українська мова 3 клас урок "Змінювання іменників за відмінками"

Змінювання іменників за відмінками

Мета: ознайомити учнів з поняттям «відмінювання», з системою відмінювання іменників за питаннями; розвивати мовлення школярів; уміння аналізувати, співставляти; виховувати інтерес до рідної мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 317, с. 132)

— Який заголовок дібрали до тексту?

— Прочитайте іменники, у яких ви дописали правильні закінчення.

— У якому числі стоять ці іменники?

2. Змінювання іменників за числами

— Прочитайте текст.

— Назвіть іменники, вжиті у множині. Поставте ці іменники в однину.

З неба падають сніжинки

На дерева, на будинки,

На майдани, на садки,

На ялинки, на дубки.

3. Диктант з «ключем»

— Запишіть іменники у два стовпчики: вжиті в однині; вжиті в множині.

— У кожному іменнику підкресліть першу літеру. З цих літер прочитаєте народне прислів’я.

Доля, ножиці, екзамени, озеро, приклади, радощі, берег, радість, експеримент, дочка, обеліски, птахи, іграшка, абрикоси, дерева, ліс, олівець, експонати.

(Добре діло не пропаде.)

— Запишіть прислів’я каліграфічно.

4. Робота за вправою 322 (с. 134)

— Прочитайте текст.

— Як змінюється слово білка, пов’язане з різними словами? (У ньому змінюється закінчення.) На які питання воно відповідає?

— Випишіть іменник білка із пов’язаними з ним словами.

Вистрибнула (хто?) білка; хвіст (у кого?) у білки; допоміг (кому?) білці; стерегли (кого?) білку; рушити (за ким?) за білкою; ворушив (на кому?) на білці.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні ви дізнаєтесь про ще одну властивість іменника — змінювати закінчення.

— Як називається ця властивість?

— Про це ви дізнаєтесь, виконавши низку вправ.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 134)

2. Ознайомлення з назвами відмінків. Робота за таблицею (с. 135)

— Прочитайте назви відмінків.

Називний (хто? що?). Називає предмети. Це «гордий» відмінок, який зі словом справляється сам і не потребує допомоги прийменників.

Родовий (кого? чого?) означає «одержаний з народження».

Давальний (кому? чому?). Назва походить від слова давати.

Знахідний (кого? що?). Його назва походить від слова знаходити. 

Орудний (ким? чим?). Споріднений зі словом орудувати. 

Місцевий (на кому? на чому?). Указує на місце. 

Кличний. Від слова кликати. Він виражає звертання до когось. 

— Зверніть увагу, на які питання відповідають іменники, що є назвами істот. 

— На які питання відповідають усі інші іменники? 

3. Каліграфічна хвилинка 

— Запишіть каліграфічно: 

Н Р Д З О М К 

— Скільки букв записали? 

— Це не просто букви. Ними починаються слова — назви відмінків. 

Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Відмінювання іменників за таблицею (вправа 324, с. 135) 

— За поданими в таблиці зразками усно провідміняйте слова: зошит, парта, місто. 

— Що відбувається із закінченнями іменників під час відмінювання? (Змінюється закінчення.) 

— Для чого потрібно змінювати закінчення іменників? (Для зв’язку слів у реченні.) 

— Складіть три речення з цими словами та запишіть їх у зошити. 

2. Творча вправа 

— Спишіть словосполучення. 

— Поставте питання до іменників. 

Немає (кого?) сестри, подарував сестрі, зустрів сестру, співаємо з сестрою, поспішаю до сестри. 

3. Гра «Додай словечко» 

— Допишіть іменники у потрібному відмінку, користуючись словами з довідки. 

Йшла весна-красна 

У синій хустинці. 

Несла весна-красна 

У скриньці гостинці. 

Ягнятам — ... 

гусенятам — ... 

каченятам — ... 

а малятам — ... 

Слова для довідки: травиця, ряска, водиця, ласка. 

— Яка основна думка поезії? 

— Хто ще дарує дітям ласку? 

VI. Підсумок уроку 

— Як змінюються іменники? 

— Які відмінки запам’ятали? 

VII. Домашнє завдання 

Вправа 325, с. 135. Правило, с. 134.