Українська мова 3 клас урок "Змінювання іменників за числами. Іменники, що вживаються лише в однині або лише у множині"

Змінювання іменників за числами. Іменники, що вживаються лише в однині або лише у множині

Мета: ознайомити учнів з поняттями «число іменників», «однина», «множина»; вправляти учнів у змінюванні іменників за числами; розвивати вміння аналізувати, узагальнювати мовні явища; виховувати любов до рідної землі.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 312, с. 130)

— Прочитайте іменники, які належать до чоловічого роду; жіночого та середнього роду.

— Які речення склали з цими іменниками?

2. Гра «Два — чотири — всі разом»

— Яке слово «зайве»?

Дніпро, Кіровоград, Львів, Вінниця.

(«Зайве» слово «Дніпро», бо це назва річки, а решта — назви міст.)

Сонце, вітер, дощ, костюм.

(«Зайве» слово «сонце», бо це іменник середнього роду, а решта — іменники чоловічого роду.)

Сторож, школа, лінійка, Володя, річка.

(«Зайве» слово «Володя», бо це — власна назва.)

Вовк, лисиця, заєць, зошит.

(«Зайве» слово «зошит», бо це — неістота.)

3. Словниковий диктант

— Запишіть іменники у три стовпчики за родами.

Фермер, яблуко, телевізор, пташка, озеро, книжка, олень, вулиця, місто.

— Скільки предметів називають записані вами іменники? (Один)

— Змініть іменники так, щоб вони позначали багато предметів. 

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні ви дізнаєтеся про те, що іменники можуть змінюватися за числами. Будемо вчитися визначати число іменників.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Підготовча вправа (вправа 313, с. 130)

— Прочитайте слова.

— До якої частини мови вони належать?

— Назвіть іменники, що означають один предмет.

— Назвіть іменники, що означають багато предметів.

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 131)

3. Вибіркове списування (вправа 314, с. 131)

— Прочитайте текст.

— Випишіть у стовпчик іменники, що означають багато предметів, а через риску запишіть назву одного предмета.

Лугах — луг, трав — трава, вербами — верба, світанки — світанок, дні — день, вечори — вечір, щуки — щука, окуні — окунь, соми — сом

4. Коментоване письмо (вправа 315, с. 131)

— Змініть іменники за зразком «однина — множина» і навпаки.

— Визначте орфограми. (Ненаголошені е, и в корені слова)

5. Хвилинка спілкування. Робота в парах

— Складіть діалог на тему «Мій вихідний день».

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або тільки у множині

1) Робота над загадками.

 

У зимову веселу пору

Ми — кращі

Друзі дітвори.

Вивозять діти нас

На гору,

А ми веземо їх з гори. (Сани)

 

Хто входить і виходить,

Той першим нам руку подає,

Ми стоїмо завжди при вході,

Нас у хаті кілька є. (Двері)

 

Хто свою голову влітку накриває 

І по двадцять хусток має? (Капуста) 

— Визначте число іменників. 

2) «Попрацюймо разом!» (вправа 319, с. 133). 

— Прочитайте слова першого стовпчика. 

— Чи можна ці слова вжити в однині? 

— Прочитайте слова другого стовпчика. 

— Чи можна ці слова вжити у множині? 

Висновок. В українській мові є такі іменники, які вживаються тільки в однині або тільки у множині. 

2. Самостійна робота (вправа 320, с. 133) 

— Випишіть іменники в два стовпчики, розподіливши їх за числами. 

Перевірка виконаної роботи. 

3. Хвилинка відпочинку 

— Вітю, ти добре вивчив про однину та множину? 

— Так. 

— Тоді скажи: штани — однина чи множина? 

— Угорі — однина, а знизу — множина. 

4. «До твого словничка» 

Робота за таблицею (с. 132) 

1) Вправа «Луна». Учні за вчителем повторюють слова з таблиці. 

2) Диференційована робота. 

Хлопчикам — виписати з таблиці іменники чоловічого роду і поставити їх у множину. 

Дівчаткам — виписати з таблиці іменники жіночого роду і поставити їх у множину. 

5. Розвиток зв’язного мовлення (вправа 321, с. 133) 

— Розгляньте фотоілюстрацію. 

— Які іменники можна використати в розповіді за її змістом? 

Робота в групах 

— Складіть усну розповідь за фотоілюстрацією. 

Звітування груп. 

VI. Підсумок уроку 

— Як змінюються іменники? 

— Як визначити число іменників? 

VII. Домашнє завдання 

Вправа 317, с. 132. Правило, с. 131.