Українська мова 3 клас урок "Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній"

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

Мета: ознайомити учнів з новими поняттями: «рід іменників», «чоловічий рід», «жіночий рід», «середній рід»; розвивати вміння розрізняти рід іменників; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати культуру писемного мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Чути дзвоник голосистий,

Він дзвенить, немов намисто.

Намистинки розсипає

Й весело нас всіх скликає.

Подивилися на мене,

Усміхнулися усі:

Хто готовий до роботи?

Хто бадьорий?.. Молодці!

Щоб урок пройшов немарно,

Треба сісти рівно, гарно.

Не базікати на уроках,

Як папуга чи сорока.

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 303, с. 127) 

— Прочитайте речення, яке відповідає схемі, поданій на с. 127 підручника. 

— Усно встановіть зв’язок між його членами. 

2. Вправа «Утвори за зразком» 

Зразок: швидкий — швидкість. 

1 варіант          2 варіант 

Молодий — ... Садити — ... 

кричати — ... мудрий — ... 

гордий — ... робити — ... 

ударити — ... теплий — ... 

3. Каліграфічна хвилинка

Юю Юю Юю Юл Юс Юв ою юн юв

Чародійкою зимою

Ліс охоплений стоїть,

Під легкою пеленою,

Неживою, сніговою,

Він життям новим горить.

— Знайдіть у тексті слова, вжиті в переносному значенні.

— До слова сніговою дібрати спільнокореневі слова.

— Виконайте звуко-буквений аналіз слова стоїть.

 III. Повідомлення теми, мети уроку

— Утворіть словосполучення прикметника чудовий з іменниками день, квітка, плаття. (Чудовий день, чудова квітка, чудове плаття)

— Чому закінчення прикметника змінилося? (Тому що іменники різні.)

— Яким словом можна замінити іменник день? (Він)

— Яким словом можна замінити іменник квітка? (Вона)

— Яким словом можна замінити іменник плаття? (Воно)

— Це слова-помічники, які допоможуть вам навчитися визначати рід іменників.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота над вправою 304 (с. 127)

— Спишіть, вставляючи замість крапок слова мій, моя, моє, він, вона, воно.

— Яким словом можна замінити слово брат, сестра, пальто?

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 128)

— Як визначити рід іменника?

3. Первинне закріплення (вправа 306, с. 128–129)

— Випишіть іменники у три стовпчики, розподіливши їх за родами.

— Позначте закінчення в іменниках за зразком.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Словникова робота

— Відгадайте загадки.

По дроту ходить,

пітьму розгонить. (Електрика)

 

Не має рота й язика,

та цілий день не замовкає:

воно говорить і співає, 

танцюй собі, коли заграє. (Радіо) 

— Запишіть каліграфічно. 

— Визначте рід цих іменників. 

Електрику містам і селам електростанції дають. 

Радіо — галузь науки, техніки. культури, пов’язана з передаванням на відстань інформації за допомогою радіохвиль. Слово радіо утворилося від латинського радіус — промінь. 

— Утворіть словосполучення. 

                              українське 

                               нове 

                                місцеве 

радіо маленьке 

                                старовинне 

                                 поламане 

 

2. «Попрацюймо разом!» (вправа 305, с. 128) 

— Прочитайте слова першого і другого рядка. 

— Кого так називають? 

— Наведіть подібні приклади. 

— Про кого так кажуть: дівчатко, хлоп’ятко, дитятко, маля? 

3. «До твого словничка» (с. 127) 

— Прочитайте слова, дотримуючись правильної вимови. 

— Прочитайте іменники чоловічого, жіночого роду. 

— Прочитайте назви істот, неістот. 

— Складіть звукові схеми до слів лялька, олівець. 

— Назвіть іменники, вжиті в множині. Поясніть їх значення. 

4. Вибіркове списування. Робота в парах 

— Прочитайте прислів’я та приказки. 

- Від гнилого яблука і здорове згниє. 

- Збирай по ягідці — набереш кошик. 

- Хто літом працює до поту, зимою поїсть в охоту. 

- Хто має розум, той не їде зимою возом. 

— Випишіть іменники за родами. 

— Допишіть по два іменники кожного роду. 

VI. Підсумок уроку 

— Якого роду можуть бути іменники? 

— За допомогою яких слів можна визначити чоловічий, жіночий, середній рід іменників? 

Гра «Учитель» 

Один учень називає іменник, а клас сигналізує картками, до якого роду належить цей іменник. 

VII. Домашнє завдання 

Вправа 307, с. 129. Правило, с. 128.