Українська мова 3 клас урок "Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дію"

Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дію

Мета: розширити знання учнів про іменник як частину мови; ознайомити з поняттям предметності на прикладах іменників, утворених від дієслів; розвивати вміння аналізувати, узагальнювати; збагачувати словниковий запас; виховувати товариськість.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 297, с. 124)

— Зачитайте пари слів-антонімів, назвіть корінь і закінчення в словах.

— Які речення склали з парами слів?

2. Вибірковий диктант

— Запишіть іменники.

Птах, поле, зима, сніговий, говорить, білий, зайчик, лисичка, руда, біжить, пенал, гроза, дощ, туман, річка, застигла.

— Які з них належать до істот, а які — до неістот?

— Які з цих іменників називають конкретні предмети?

— Які іменники називають явища природи?

— Складіть речення з одним словом на вибір і запишіть.

3. Гра «Я— тобі, ти — мені»

Учитель називає прикметник і кидає м’ячик учневі, а учень утворює від прикметника спільнокореневий іменник і віддає м’ячик учителеві.

Радісний — ... зимовий — ...

чудовий — ... дзвінкий — ...

пісенний — ... мелодійний — ...

молодий — ... старий — ...

4. Проблемна ситуація

— Як ви вважаєте, чи можна утворити іменник від дієслів?

— Обґрунтуйте свою думку.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні ми будемо вчитися утворювати спільнокореневі іменники від дієслів.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота з мовним матеріалом

— Прочитайте вірш Вікторії Остапчук.

Із другом легше в світі жити,

Але й дружити треба вміти.

Слід другові допомагати.

В пригоді завжди захищати,

Слід жарти друга розуміти,

Й самому жартувати вміти.

— Знайдіть у віршику виділені дієслова і випишіть їх у зошит.

— Що означають ці дієслова?

— На які питання відповідають?

— Утворіть спільнокореневі іменники від дієслів. (Жити — життя, дружити — дружба, допомагати — допомога, захищати — захист, розуміти — розум, жартувати — жарт.)

2. Творення іменників від дієслів (вправа 299, с. 125)

— Утворіть спільнокореневі іменники від поданих дієслів за зразком.

— З однією парою слів складіть речення.

— Підкресліть підмет і присудок.

3. Орфоепічна хвилинка

— Порівняйте вимову і написання слів сміється, тче.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Коментоване письмо (вправа 300, с. 125)

— Прочитайте вірш.

— Про що розповідає автор?

— Які образні вислови використовує?

— Випишіть іменники із залежними від них прикметниками.

— Поставте питання від іменника до прикметника. (Зима (яка?) весела; зірками (якими?) срібними; димками (якими?) синіми)

2. Розвиток зв’язного мовлення (вправа 301, с. 126)

— Розгляньте малюнки.

— Які дії виконують діти?

— Запишіть назви дій іменниками. 

Катається — катання, спускається — спускання, грає — гра, бігає — біг. 

— З утвореними дієсловами складіть речення про зимові розваги дітей. 

3. Робота за вправою 302 (с. 127) 

— Прочитайте опис степу. 

— Які загальні назви в ньому вжито? 

— Запишіть третє речення. 

— Усно встановіть зв’язок слів у реченні. 

Вітер (що робить?) хвилює; 

хвилює (що?) траву; 

хвилює (як?) злегка; 

вітер (який?) передранішній. 

4. «До твого словничка» (с. 127) 

— Прочитайте слова, дотримуючись правильної вимови. 

5. Хвилинка спілкування 

— Прочитайте твердження автора. 

— Продовжіть діалог, аргументуючи свою відповідь. 

6. Самостійна робота 

— Від поданих іменників утворіть прикметники і дієслова за зразком: сум — сумний — сумувати. 

1 варіант                        2 варіант 

Зима — ... — ...           Холод — ... — ... 

спів — ... — ...                 малюнок — ... — ... 

радість — ... — ...         підйом — ... — ... 

любов — ... — ...         світло — ... — ... 

VI. Підсумок уроку 

— Від слів яких частин мови можна утворити спільнокореневі іменники? 

Гра «Знавець мови» 

Учитель називає слово. Діти карткою сигналізують, до якої частини мови воно належить. Утворюють, від нього спільнокореневе. 

Сильний (прикметник) — сила. 

Сниться (дієслово) — сон. 

Калина (іменник) — калиновий. 

Співає (дієслово) — спів. 

Україна (іменник) — український. 

Червона (прикметник) — червоніти. 

Соловей (іменник) — солов’їний. 

Малює (дієслово) — малюнок. 

Мова (іменник) — мовить, мовний. 

VII. Домашнє завдання 

Вправа 303, с. 127.