Українська мова 3 клас урок "Закріплення навичок написання власних і загальних іменників"

Закріплення навичок написання власних і загальних іменників

Мета: формувати в учнів навички написання власних і загальних іменників; розвивати зв’язне мовлення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати старанність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Пролунав дзвінок —

Починаємо урок.

Працювати слід старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім дружнім класі

Діти — просто мо-ло-дці!

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 287, с. 122)

— Прочитайте складені словосполучення.

— Назвіть власні та загальні іменники, з яких вони складені.

2. Вправа «Незакінчене речення»

Іменник — це...

На питання хто? відповідають...

На питання що? відповідають...

Власні іменники пишуться...

Загальні іменники пишуться...

3. Редагування тексту

— Прочитайте текст. Виправте помилки і запишіть.

Он пасіка. Коло пахучих лип тарас. Біля тину песик булька. На вулику Котик мурчик. Собака бровко скоса на нього поглядає. Хлопчик покликав друзів і разом пішли до дідуся тараса.

4. Каліграфічна хвилинка

Гг Гг Гг Гр Гл Гв ог гр іг гв гу

Ніс Гриць пиріг через поріг.

Став на горіх — упав на поріг.

— Запишіть скоромовку.

— Поясніть правопис слова Гриць.

— Виконайте звуко-буквений аналіз цього слова.

— Установіть зв’язок між словами першого речення.

— Назвіть останні звуки у словах пиріг, поріг, став.

— Як вимовляються ці слова в російській мові?

 III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми вправлятимемося у написанні власних і загальних іменників.

IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота за вправами 288; 289 (с. 122)

У світі є багато країн. Кожна країна має свою неповторну назву.

— Назви яких країн вам відомі?

— Як називають народи, які проживають у Болгарії, у Польщі, в Італії, в Естонії?

— Як називаються країни, де проживають іспанці, французи, американці, англійці?

— Україну населяють представники багатьох національностей. Запишіть назви кількох з них.

2. Коментоване письмо (вправа 291, с. 123)

— Спишіть словосполучення.

— Підкресліть іменники, що є власними назвами.

3. Вибіркове списування (вправа 290, с. 122)

— Прочитайте текст про Лесю Українку.

— Що цікавого ви дізналися про здібності поетеси?

— Поясніть значення слів баркарола, імпровізувати.

— Поясніть написання слів з великої букви.

— Яку загальну назву можна дібрати до цих власних назв? (Композитори)

— Випишіть прізвища композиторів.

Фізкультхвилинка

Зупиніть навчання час!

Фізкультпауза у нас.

Руки, наче крила в птаха,

Що летить, не знає страху.

Вгору-вниз їх підіймаю

І доверху підлітаю.

А тепер — метелик я,

Рух дає мені життя.

До плечей згорну я руки, 

Колові зроблю я рухи. 

А голівкою покрутим — 

Небезпек не має бути. 

Якщо поруч небезпека,— 

Геть втікаємо далеко. 

4. Тренувальна вправа 

— Допоможіть тваринам обрати собі кличку. 

Кіт           Ромашка 

Коза           Сірко 

Корова Зірка 

Собака Маркіз 

— Складіть кілька речень з утвореними словосполученнями.

5. Самостійна робота (вправа 292, с. 123).

— Спишіть, вставляючи з довідки замість крапок загальні іменники.

1 варіант — 1, 2 речення.

2 варіант — 3, 4 речення.

— Підкресліть власні назви.

6. Гра «Не спи — українські прізвища твори»

Зразок: Іван — Іванюк, Іваненко, Іванчук.

Петро —

Степан —

Павло —

7. Робота в парах. Хвилинка спілкування

— Прочитайте початок діалогу.

— Спробуйте його продовжити і розкажіть, чим ви займаєтеся на заняттях гуртка.

V. Підсумок уроку.

— Чого навчалися на уроці?

— Яке завдання сподобалося найбільше?

Бліцопитування

- Яку країну носять на голові?

- Яку річку можна переламати?

- Яке місто солодке?

- Найбільша річка у світі?

- Найбільша пустеля у світі?

анПама ртуП юзІм ліН ахСара

— З якої букви пишуться ці слова?

— Чому?

VI. Домашнє завдання

Вправа 293, с. 123.