Українська мова 3 клас урок "Власні та загальні іменники. Велика буква у власних іменниках"

Власні та загальні іменники. Велика буква у власних іменниках

Мета: ознайомити учнів з поняттями «власні іменники», «загальні іменники»; вчити вживати їх у власному мовленні; розвивати вміння аналізувати, узагальнювати; вихову¬вати інтерес до вивчення рідної мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 279, с. 118)

— Прочитайте речення, в якому слово сонце буде головним членом речення.

— Прочитайте речення, в якому слово сонце буде другорядним членом речення.

Учні за бажанням розповідають складену казку про пташок і горобину.

2. Словникова робота

— Прочитайте правильно слова з таблиці на с. 120 підручника.

— Запишіть слова. Поставте в них наголос.

— Усно складіть речення з одним з цих слів.

3. Робота над деформованим текстом

— Складіть і запишіть речення.

гуси, лузі, На, паслися.

І, Юрась, дражнити, прутик, почав, взяв, гусей.

Зашипів, і, гусак, за, кинувся, Юрасем.

Закричав, і, хлопчик, втік.

— Підкресліть іменники, які відповідають на запитання хто?

— Доберіть заголовок до тексту.

— Чому слово Юрась пишеться з великої букви?

— Які ще слова можуть писатися з великої букви? 

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні ми поглибимо свої знання про правопис слів з великої букви, ознайомимося з новими поняттями.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 120)

— Які іменники називаються власними?

— Як вони пишуться?

— Наведіть приклади власних іменників.

2. Робота з мовним матеріалом (вправа 284, с. 120)

— Прочитайте текст.

— Що цікавого ви з нього дізналися?

— Спишіть текст. Підкресліть слова, що означають власні назви.

3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 121).

— Які іменники називаються загальними?

— Як вони пишуться?

— Наведіть приклади загальних іменників.

4. Вибір загальної назви до власних іменників (вправа 285, с. 120–121)

— Доберіть з довідки загальну назву для кожної групи власних назв.

— Запишіть утворені групи.

— З якої букви пишуться власні назви? А з якої букви пишуться загальні назви?

Фізкультхвилинка

Стали, діти, біля парти.

Кожен з вас здоров’я вартий.

Піднімайте руки вгору,

Сонце сили додасть хворим.

Присідайте до землі,

Будуть сили немалі.

А тепер взялись за руки,

Хай покинуть слабкість й муки.

Нам же далі працювати,

То й здоров’я треба мати.

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Самостійна робота

— Запишіть спочатку власні іменники, а потім — загальні.

Миколка, Гриць, Василько, Петрусь збирали грицики, васильки, миколайчики, петрові батоги.

— Поясніть, чому близькі за звучанням слова пишуться по-різному.

2. Робота за вправою 286 (с. 121) 

— Прочитайте текст. 

— Як ви розумієте значення слова узвіз? 

— Визначте тему, мету тексту. 

— Які власні назви вжито в тексті? 

3. Вибіркове списування 

— Випишіть із вправи власні іменники. Поставте до кожного з них питання (усно). 

4. Гра «Хто більше за 1 хвилину?» 

Робота в групах 

1-ша група записує назви міст; 

2-га група — назви рік; 

3-тя група — імена хлопчиків; 

4-та група — імена дівчаток. 

Перевірка робіт. Оголошення переможця. 

5. Гра «Звертайся правильно» 

— Запишіть, як треба звертатися до людей, які мають такі імена: 

      1 варіант             2 варіант 

Олексій, Катерина, Софія, Микола, 

Микола Іванович Світлана Василівна 

6. Робота за схемою

— Дайте усні відповіді на запитання за схемою «іменник + власна назва».

- Хто доглядає ліс?

- Хто купив цукерку?

- Хто стереже дім?

- Хто сьогодні черговий?

VI. Підсумок уроку

— Як пишуться власні іменники? Наведіть приклади.

— Як пишуться загальні іменники? Наведіть приклади.

Гра «Ланцюжок міст»

— Продовжіть ланцюжок власних іменників, щоб кожний кінцевий звук попереднього слова був першим звуком наступного слова.

Харків — Вінниця — Ялта — Алушта — ...

VII. Домашнє завдання

Вправа 287, с. 122. Правило, с. 120–121.