Українська мова 3 клас урок "Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот, неістот"

Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот, неістот

Мета: формувати вміння розпізнавати іменник за його істотними ознаками; вчити учнів розрізняти назви істот і неістот; збагачувати словниковий запас школярів; вдосконалювати навички грамотного письма; виховувати уважність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 275, с. 116)

Учні зачитують складені розповіді на тему «Хвала рукам, що хлібом пахнуть!».

— Чому потрібно бережливо ставитися до хліба?

— Люди яких професій приймають участь у виготовленні хліба?

2. Пояснювальний диктант

Де дружніше, там сильніше.

З книгою жити — з добром дружити.

Дерево міцне корінням, а людина дружбою.

— Підкресліть споріднені слова.

— Надпишіть, до якої частини мови належить кожне слово.

3. Кросворд «Чарівні клітинки»

— Відгадайте загадки. Відгадки вставте у відповідні клітинки по вертикалі.

1 і

2 м

3 е

4 н

5 н

6 и

7 к

 

- Ой, яка ж вона гарненька,

Пишнохвоста і руденька,

Не звірятко — просто диво,

Невгамовне, пустотливе.

Вгору — вниз, на гілку, з гілки.

Хто це буде, діти? (Білка)

- Сиві воли все поле залягли. (Туман)

- Крил немає, скрізь літає та ще й куряву здіймає. (Вітер)

- Ніжна зірка сніжно-біла на рукав мені злетіла.

Поки ніс її сюди, стала краплею води. (Сніжинка)

- Невидимка ходить в гаї,

Всі дерева роздягає. (Осінь)

- Хто наткав полотна

Аж до лісу від вікна?

Сміється, здається:

«От така ширина!» (Зима)

- Що росте догори коренем? (Бурулька)

— Яке слово вийшло? (Іменник)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Іменник». Будемо вчитися розрізняти іменник за його істотними ознаками; розпізнавати назви істот і неістот.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота з мовним матеріалом (вправа 276, с. 117)

— Слова якої частини мови є назвами предметів?

— На які питання вони відповідають?

— Прочитайте слова, подані у вправі.

Вибіркове списування

— Запишіть слова у два стовпчики: у перший — іменники, які відповідають на питання хто?, у другий — іменники, які відповідають на питання що?

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 117)

3. Словникова робота

— Прочитайте слова, записані в рамках на с. 117–118 підручника.

— Які з цих слів є назвами тварин, рослин?

— Які професії ви знаєте?

— Як ви вважаєте, про яку професію йдеться?

Пшениці шумлять на волі,

Де початок їм, де край?

Хлібороб — начальник в полі,

Нам вирощує врожай. (Агроном)

Агроном — це фахівець у галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема, з вирощування рослин. Аґрос по-грецьки — «поле», номос — «закон»; агрономія — наука про закони вирощування польових культур; агроном — людина, яка ці закони знає.

— Запишіть прислів’я.

Слухай агронома — матимеш хліб удома.

— Як ви розумієте його зміст?

Поруч з агрономами у сільському господарстві працюють фермери. Це люди, які мають власну ферму, займаються розведенням тварин. Фермер для розвитку свого господарства іноді бере гроші в банку.

Банк — державна чи приватна фінансова установа, яка отримує, зберігає і видає гроші та інші цінні папери. Управляючий банком — це банкір.

4. Робота в групах (вправа 277, с. 117)

— Прочитайте слова.

— Випишіть іменники за групами:

1-ша група — люди, 2-га група — тварини, 3-тя група — рослини.

Перевірка виконання.

5. Звуко-буквений аналіз слів кукурудза, бджола, джміль

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота за вправою 278 (с. 118)

— Прочитайте вірш.

— Як автор ставиться до рідної землі? З чого це зрозуміло?

2. Хвилинка каліграфії

Рідна земля і в жмені мила.

— Як ви розумієте це висловлювання?

3. Самостійна робота

1 варіант: випишіть з вірша назви істот.

2 варіант: випишіть з вірша назви неістот.

4. Розбір слів за будовою хатину, садок, грушки, горбочки (з коментуванням)

5. Робота з орфографічними словниками (вправа 280, с. 119)

6. Усне виконання вправи 282 (с. 119)

— Прочитайте казку. Іменники, подані в дужках, ставте в правильній формі.

— Доведіть, що це казка.

— Назвіть члени речення у другому абзаці.

— Якими частинами мови вони виражені?

VI. Підсумок уроку

— На які питання відповідають іменники, що є назвами істот? Наведіть приклади.

— На які питання відповідають іменники, що є назвами неістот? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання

Вправа 279, с. 118. Усно скласти казку про те, як щедра горобина підгодовує пташок.

Правило, с. 117.