Українська мова 3 клас урок "Добирання спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, та розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні, за зв’язком з іншими словами"

Добирання спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, та розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні, за зв’язком з іншими словами

Мета: вчити учнів добирати спільнокореневі слова, які належать до різних частин мови; розвивати вміння розпізнавати різні частини мови; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати зв’язне мовлення; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 266, с. 114) 

— Прочитайте доповнені речення. 

— Які подібні речення про домашніх улюбленців ви склали? 

2. Словниковий диктант 

Кропива, аґрус, кульбаба, ожина, м’ята, чоботи, черевики, хвилина, секунда, автомобіль. 

— З одним зі слів на вибір складіть і запишіть речення. 

— Визначте, до якої частини мови належать слова у вашому реченні. 

Взаємоперевірка робіт. 

3. Самостійна робота 

— Запишіть подані групи слів, опустивши «четверте зайве». 

— Дайте кожній групі узагальнену назву. 

1 варіант                                                   2 варіант 

Книга, зошит, олівець, вулиця.          Дівчина, хлопець, вулиця, чоловік. 

Зелений, синій, високий, червоний. Хата, будинок, трактор, дім. 

Сніг, дощ, стіл, град.                               Жито, яблуко, овес, пшениця. 

4. Проблемна ситуація

— Прочитайте слова і скажіть, що їх об’єднує і чим вони різняться між собою.

Зима, зимовий, зимувати.

(Спільне в усіх словах — корінь «-зим-». Різне — ці слова належать до різних частин мови.)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні ми ознайомимося зі спільнокореневими словами, що належать до різних частин мови.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. «Пригадай!» (вправа 267, с. 114)

— Які слова називаються спільнокореневими?

— Доберіть спільнокореневі слова до іменника праця. (Працьовитий, працювати)

— Чи будуть спільнокореневими слова: праця, працю, праці; праця і робота; робот і робота?

— Доведіть свою думку.

2. Робота за вправою 268 (с. 114–115)

— Спишіть словосполучення.

— До яких частин мови вони належать?

— Підкресліть однією лінією іменники, двома лініями — дієслова, хвилястою — прикметники.

— Що спільного в цих словах? (Корінь)

— Отже, спільнокореневі слова можуть належати до різних частин мови.

— Зі сполученнями слів першої групи усно складіть невеличкий опис.

3. Словникова робота

— Відгадайте загадку.

По полю ходить, зерно молотить,

Жне, косить — хліба не просить. (Комбайн)

— Слово комбайн прийшло до нас з англійської мови. Слово комбінувати, комбінація, комбінезон походять від латинського комбінаре: ком — «разом», бінаре — «поєднувати». Спільна основа цих слів у англійській мові звучить як «комбайн». Так англійці назвали складну сільськогосподарську машину, яка жне, молотить, в’яже солому.

— Запишіть каліграфічно.

Комбайн, комбайнер (слово можна вимовляти з різним наголосом — або на 2-му складі, або на 3-му), комбайновий.

— Утворіть словосполучення.

новий                         надійний зернозбиральний 

                                            комбайн 

вугільний                                                        торф’яний 

 

Фізкультхвилинка

У двері стука фізкультхвилинка.

Уже затерпла у діток спинка.

Тягнем до сонця маленькі руки

І присідаєм легко, без муки.

А тепер встали і ледь прогнулись.

Хвилинка щезла, а ми й не зчулись.

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Самостійна робота (вправа 269, с. 115)

— Доберіть до іменників спільнокореневі прикметники, дієслова.

— Виділіть у них корінь.

2. Творча робота (вправа 270, с. 115)

— До поданих іменників доберіть спільнокореневі слова, які б належали до різних частин мови.

3. Вправа на увагу

— Серед слів вода, водичка, підводний, водити; сніг, сніговий, сніжинка, сніжинки знайдіть «зайве».

— Обґрунтуйте свою думку.

4. Розвиток мовлення (вправа 274, с. 116)

— Розгляньте малюнок.

Вправа «Мікрофон»

— Розкажіть, що зображено на малюнку.

— Запишіть свою розповідь. Доберіть до неї заголовок.

5. Робота над текстом (вправа 273, с. 115–116)

— Прочитайте текст.

— Про що ви з нього дізналися?

— Поясніть значення слова символ.

— Яка основна думка тексту?

— Знайдіть у тексті іменники, прикметники, дієслова.

— Складіть удома розповідь на тему «Хвала рукам, що хлібом пахнуть!».

VI. Підсумок уроку

— Які слова називаються спільнокореневими?

— Доведіть, що слова співак, співучий, співати спільнокореневі.

— До яких частин мови належить кожне слово?

VII. Домашнє завдання

Вправа 275, с. 116.