Українська мова 3 клас урок "Загальне поняття про частини мови. Зіставлення частин мови за їх значенням, питаннями та роллю в реченні"

Загальне поняття про частини мови. Зіставлення частин мови за їх значенням, питаннями та роллю в реченні

Мета: відновити і закріпити знання учнів про слова — назви предметів, ознак, дій; ознайомити з поняттями «частини мови», «іменник»,  прикметник», «дієслово»; формувати вміння розрізняти частини мови, правильно вживати їх у мовленні; розвивати вміння аналізувати, систематизувати мовні явища; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Сьогодні у нас незвичайний урок,

Сьогодні ми зробимо ще один крок

В країну відому, в країну чудову,

Що так нас чекає й збагачує мову.

II. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда

— Як ви провели зимові канікули?

— Якими цікавими справами вам довелося займатися?

2. «Попрацюймо разом!»

— Розшифруйте слова: миза, ніжсиакн, урубльак, роньСнігука.

— Що називають ці слова? (Предмети)

— На які питання вони відповідають? (Хто? що?)

— Опишіть ці предмети.

— Які дії вони можуть виконувати?

3. Робота за таблицею

— Розгляньте таблицю.

Частини мови

Іменники                              Прикметники                           Дієслова

слова, які                          слова, які називають                 які називають дії предметів

називають предмети         ознаки предметів слова, 

Хто? Що?                       Який? Яка? Яке? Які?                  Що робить? Що зробить?

птах ліс                        сонячний сонячна                  світить буде світити

                                          сонячне сонячні

— Що означають слова, які відповідають на питання хто? що? (Назви предметів)

— Що означають слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? (Назви ознак предметів)

— Що означають слова, які відповідають на питання що робить? що зробить? (Назви дій предметів)

4.  Каліграфічна хвилинка

— Запишіть каліграфічно питальні слова та усно доберіть до них приклади.

Хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що зробить?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, яку назву мають усі ці частини мови. Ви будете вчитися розрізняти їх і правильно вживати їх у мовленні. А допоможе нам у цьому подорож до країни Морфології.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Подорож до країни Морфології

— В одному царстві, яке називають Морфологія, жили різні частини мови.

Не задумавсь, звідкіль оті у нашій мові злитки золоті?

Як намистинки диво калинове — частини мови!

Який співець, поет, який письменник

уперше слово вигадав — іменник?

Іменник! Він узяв собі на плечі

велике діло — визначати речі,—

ім’я, найменування і наймення:

робота, біль, і радість, і натхнення.

Ну, а візьмемо назву — дієслово,

само підказує, що діє слово!

ІЦе й прикладу на нього не навів,

а вже до півдесятка дієслів!

Прикметник дасть іменнику-предмету

якусь його ознаку чи прикмету.

Частини мови! Назви наче й звичні,

полюбиш їх — красиві, поетичні!

Хто ж так назвав оці частини мови?

Назвали вчені. Й підхопив народ!

Д. Білоус

— Як учені назвали частину мови, яка дає словам імена?

— Як учені назвали частину мови, яка дає іменнику-предмету якусь його ознаку чи прикмету?

— Що вам підказує назва дієслово?

2. Ознайомлення з новими термінами «іменник», «прикметник», «дієслово» (с. 111)

— Які слова ми називаємо іменниками, прикметниками, дієсловами?

3. Первинне закріплення (вправа 261, с. 112)

— Прочитайте текст.

— Поясніть, як ви зрозуміли його назву.

— Випишіть з тексту в три стовпчики іменники, прикметники, дієслова.

— Знайдіть у тексті слова, які не відповідають на питання.

— Назвіть ці слова.

4. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 112)

— Чому прийменники і сполучники належать до службових частин мови?

(Тому що вони не відповідають на питання.)

Фізкультхвилинка

Гуси-лебеді летіли,

На лужку тихенько сіли,

Поклювали, походили,

Знялися та полетіли.

А внизу трава низенька-низенька,

Дерева високі-високі!

Вітер дерева колише-гойдає,

То вправо, то вліво їх нахиляє,

То вперед, то назад прогинає,

А гуси летять-відлітають,

А діти тихенько за парти сідають.

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Пояснювальний диктант

Володя зайшов у клас. Він сів за парту. Дістав з портфеля книги і поклав на парту. Володя сидить з Марічкою.

— Підкресліть у тексті прийменники і сполучники.

2. Творча робота

— З поданих груп слів складіть речення і запишіть.

Зимонька, сніжна, прийшла. Сніжок, лапатий, падає. Калина, червона, пломеніє.

— Підкресліть у реченнях підмет і присудок.

— Якою частиною мови виражений підмет?

— Якою частиною мови виражений присудок?

VI. Підсумок уроку

— З якими частинами мови ознайомилися?

— Що називається іменником?

— Що називається прикметником?

— Що називається дієсловом?

VII. Домашнє завдання

Вправа 262, с. 112. Вивчити правила, с. 111.