Природознавство 3 клас Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких

Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких

Мета: ознайомити учнів з історією одомашнення тварин; розширити знання учнів про свійських тварин та їх значення для людини; розвивати спостережливість, логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до тварин і до довкілля.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда

— На які групи розподіляють тварин за способом живлення? Наведіть приклади.

— Що називають ланцюгом живлення? Наведіть приклади кількох ланцюгів живлення.

— Які ланки входять до ланцюга живлення?

— Поміркуйте, чому першою ланкою в ланцюзі живлення є рослина.

2. Складання ланцюгів живлення

Сокіл, ягода, гусениця, горобець.

Кішка, капуста, гусениця, синичка.

3. Гра «Пастухи і мисливці»

Учні 1-го варіанта — «пастухи», 2-го варіанта — «мисливці». Учитель називає тварин. Якщо тварина свійська, то в долоні плещуть «пастухи», а дика — «мисливці».

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся ще більше про свійських тварин.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 118–120)

— Пригадайте, яких тварин називають свійськими.

— Запам’ятайте! Свійськими називають тварин, які живуть в умовах господарства або вдома, приносять користь людям і потребують піклування. Тисячі років тому люди почали спочатку приручати диких тварин і нарешті одомашнили багатьох, але свійськими стали лише ті, які приносили економічну вигоду.

Приручення — призвичаювання диких тварин до утримання в неволі в умовах господарства впродовж одного покоління.

Одомашнення — це розведення приручених тварин із господарською метою впродовж багатьох поколінь.

— Розгляньте малюнок 93. Які сучасні породи собак людина вивела від вовків?

— Розгляньте малюнок 94 і 95. Предком яких свійських тварин є дикий буланий кіт? А дикий бик тур?

— Хто є предками свійських свиней і свійських гусей?

— Поясніть зміст прислів’їв.

- Корова у дворі — їжа на столі.

- Корова сама молока в дійницю не наллє.

- Любиш поганяти — люби й коня годувати.

— Кількість по-справжньому одомашнених тварин становить лише

близько 25. Люди й зараз продовжують одомашнювати диких тварин: лосів, антилоп канн, соболів, норок, бобрів та риб (лососів і осетрів).

Висновки

- Свійські тварини живуть у господарствах або вдома і приносять користь людям.

- Свійські тварини відрізняються від диких меншою пристосовуваністю до навколишнього середовища.

- Свійські тварини не можуть жити без допомоги людини.

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Гра «Професії»

— Свійських тварин розводять не лише вдома. Існують господарства, де їх утримують у значній кількості. Подивіться на малюнки і назвіть професії.

пташник люди, які вирощують птаха на птахофабриках

доярка люди, які збирають молоко

телятник люди, які вирощують дитинчат корів

бджоляр люди, які доглядають за бджолами

пастух люди, які пасуть худобу на пасовищах

— Як одним словом можна назвати людей, які вирощують свійських тварин? (Тваринники)

— Який лікар їм допомагає? (Ветеринар)

2. Гра «Продовж твердження»

- Тварини бувають...

- Свійські тварини відрізняються від диких тим, що...

- Усі свійські тварини пішли від...

- Людина приручила тварин для того, щоб мати...

- У тваринництві працюють...

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Прочитайте висновки на с. 120.

— Про що ви дізналися в рубриці «Для допитливих»?

— Назвіть відмінності між свійськими і дикими тваринами.

— Для чого люди розводять свійських тварин?

— Складіть розповідь про свійську тварину, яка вам подобається.

— За допомогою мультфільму, створеного за казкою Р. Кіплінга «Кішка, яка гуляла сама по собі», розкажіть, як відбувався процес одомашнення диких тварин первісною людиною.

— Як ви вважаєте: яких ще диких тварин потрібно приручити сучасній людині? Поясніть свою думку.

VІІ . Домашнє завдання

С. 118–120.

Практичне завдання

Проведіть спостереження за свійською твариною та складіть про неї розповідь.