Природознавство 3 клас Перевірна робота за темою «Вода»

Перевірна робота за темою «Вода»

Мета: перевірити знання учнів за темою «Вода»; розвивати вміння використовувати отримані знання на практиці; виховувати самостійність, відповідальне ставлення до природи, культуру оформлення письмових робіт.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань (див. додаток на с. 12)

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми проведемо перевірну роботу за темою «Вода».

IV. Контроль знань та вмінь учнів

Підсумкова тестова робота

1 варіант

І рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Вода у газоподібному стані — це:

а) сніг і лід; б) пара; в) дощ.

2. Вода потрібна:

а) рослинам; б) тваринам; в) всім живим організмам.

3. Вода у газоподібному стані:

а) має форму; б) не має форми.

4. У природі вода перебуває у ... станах:

а) двох; б) трьох; в) чотирьох.

5. Град — це:

а) твердий стан води; б) рідкий стан води; в) газоподібний стан води.

6. Роса — це:

а) твердий стан води; б) рідкий стан води; в) газоподібний стан води.

7. Сніг — це:

а) твердий стан води; б) рідкий стан води; в) газоподібний стан води.

8. Пара — це:

а) твердий стан води; б) рідкий стан води; в) газоподібний стан води.

ІІ рівень

9. Підкресліть властивості води-рідини.

Безбарвна, має форму, текуча, має запах, прозора.

10. Доповніть твердження.

У які пори року в природі відбуваються такі перетворення води:

- з рідкого стану в твердий?

- з рідкого стану — в газоподібний?

(Узимку, навесні, влітку, восени)

11. Які речовини не розчиняються у воді? Підкресліть.

Крейда, сіль, глина, олія, пісок, цукор.

12. Установіть відповідність.

Твердий стан води – 1 °С

– 12 °С

Рідкий стан води +15 °С

13. Доповніть твердження.

Вода з ... стану переходить у ... при ...

(Рідкий, газоподібний, при охолодженні)

ІІІ рівень

Поміркуйте. Запишіть своє міркування.

14. Чому взимку під час сильних морозів можуть руйнуватися водопровідні труби?

15. Чому плями від олії не можна змити водою?

2 варіант

І рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Вода у твердому стані — це:

а) сніг і лід; б) пара; в) дощ.

2. Без води не можуть жити:

а) рослини; б) тварини; в) всі живі організми.

3. Вода у рідкому стані:

а) має форму; б) не має форми.

4. Іній — це:

а) твердий стан води; б) рідкий стан води; в) газоподібний стан води.

5. Туман — це:

а) твердий стан води; б) рідкий стан води; в) газоподібний стан води.

6. Дощ — це:

а) твердий стан води; б) рідкий стан води; в) газоподібний стан води.

7. Лід — це:

а) твердий стан води; б) рідкий стан води; в) газоподібний стан води.

8. Доповніть речення.

Без води — ... рослини, ... тварини.

(Гинуть, засихають)

ІІ рівень

9. Підкресліть властивості льоду.

М’який, твердий, має запах, прозорий, безбарвний.

10. Доповніть твердження.

У які пори року в природі відбуваються такі перетворення води:

- з газоподібного стану — в рідкий?

- з твердого стану — в рідкий?

(Узимку, навесні, влітку, восени)

11. Які речовини розчиняються у воді? Підкресліть.

Крейда, сіль, глина, олія, пісок, цукор.

12. Установіть відповідність.

Твердий стан води –7 °С

+1 °С

Рідкий стан води +10 °С

13. Доповніть речення.

Якщо нагрівати ..., то ... перетворюються на ...

(Воду, пару, сніг і лід)

ІІІ рівень

Поміркуйте. Запишіть своє міркування.

14. Чому в акваріумі добре видно рибок, рослини, пісок?

15. Знайдіть помилки. Запишіть кожне речення правильно.

Більшу частину поверхні Землі займає суша.

Вода є не в кожній живій істоті. Прісної води на Землі багато.

Оцінювання 

V. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Які труднощі виникли під час перевірної роботи? Чи вдалося вам їх подолати?